Vlada odobrila 56 miliona dinara za otpremnine u Tanjugu

Vesti 12. dec 201513:24 > 13:25
N1

Vlada Srbije izdvojila je nešto više od 56 miliona dinara za otpremnine 152 zaposlena u Novinskoj agenciji Tanjug koja je prema Vladinoj odluci prestala da postoji 5. novembra ove godine, objavljeno je u poslednjem "Službenom glasniku".

Kako se navodi, Vlada je juče donela odluku o izmeni Odluke o pravnim posledicama prestanka Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug u kojoj se navodi da se iz budžeta za ovu godinu za otpremnine 152 zaposlena izdvaja 56.058.400 dinara.

Prema izmeni Odluke, zaposlenima u Tanjugu će se isplatiti otpremnina po Programu za rešavanje viška zaposlenih koji donosi organ upravljanja u tom preduzeću, u visini i na način utvrđen Odlukom o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu, nezavisno od prestanka svojstva subjekta privatizacije tog preduzeća.

Vlada Srbije je 28. novembra odobrila isplatu 20,7 miliona dinara iz budžetske rezerve za obezbeđenje nedostajućih sredstava potrebnih za rešavanje pravnih posledica prestanka rada Tanjuga.

Vladinom odlukom agencija Tanjug prestala je da postoji 5. novembra, nakon dva bezuspešna pokušaja privatizacije.

U Vladinoj odluci o pravnim posledicama prestanka rada agencije Tanjug, koju je potpisao premijer Aleksandar Vučić, navodi se da će Tanjug isplatiti sve neisplaćene zarade i druga primanja koja su zaposleni ostvarili po osnovu rada u Tanjugu do dana prestanka radnog odnosa.

Direktor Tanjuga, po isplati zarada, otpremnina i drugih obaveza, podneće Agenciji za privredne registre prijavu radi brisanja Tanjuga iz Registra privrednih subjekata, navodi se u odluci i dodaje da će direktor Tanjuga za obavljanje poslova u vezi sa prestankom rada Tanjuga angažovati po ugovoru potreban broj izvršilaca.

Po brisanju Tanjuga iz Registra privrednih subjekata, Registrator medija će po službenoj dužnosti izbrisati medij čiji je Tanjug izdavač iz Registra medija, piše u Odluci.