Sertić: Cilj zakona o javnim peduzećima dugoročno poslovanje

Vesti 22. feb 201611:43 > 11:46
FoNet/Božidar Petrović

Ministar privrede Željko Sertić kaže da je cilj predloženog zakona o javnim preduzećima da obezbedi da ta preduzeća mogu dugoročno da posluju.

On je u Skupštini Srbije obrazlažući Predlog zakono javnim preduzećima rekao da su gubici u tim preduzećima ogromni i da je u 2014. godini 2,2 odsto BDP išlo na njihove dugove i garancije, kao i da cilj da taj broj padne na 0,5 odsto BDP do 2018. godine.

Sertić je rekao da su dugovi javnih preduzeća iznosili 55 milijardi dinara u 2013. godini, a u 2014. godini 40 milijardi dinara.

„Plan je bio da se u 2015. gubici javnih preduzeća smanje na 35 milijardi dinara“, rekao je on i dodao da se po efektima koji se vidi u prva tri kvartala procenjuje da će taj plan moći da se realizuje.

Sertić je rekao da ima 37 javnih preduzeća na republičkom nivou i 690 na lokalu, kao i da je najviše problema na lokalnom nivou.

On je rekao da je predviđeno da socijalna politika ne može da se vodi preko javnih preduzeća i da ona moraju da budu održiva, profitabilna ili bar na pozitivnoj nuli.

Ta preduzeća, kako je naveo, moraju da imaju dobro upravljanje i profesionalni menažment i da svi znaju da ona nisu izvor korupcije, već da budu u funkciji intreresa građana.

Sertić je rekao da će ljudi koji upravljaju javnim preduzećima morati da imaju visoke profesionalne performanse i da budu odgovorni.

Kako je predloženo, direktori javnih preduzeća u Srbiji biraće se na javnom konkursu i neće moći da budu partijski funkcioneri.

Vlada Srbije predložila je donošenje tog zakona po hitnom postupku, a on još predviđa da direktora javnog preduzeća imenuje Vlada, na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, a moraće da ima završen najmanje četvorogodišnji fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kojim se javno preduzeće bavi.

 Direktor javnog preduzeća neće moći da bude član organa političke stranke, odnosno moraće da mu miruje funkcija u organu političke stranke.

Direktor javnog preduzeća biže imenovan nakon javnog konkursa, koji sprovodi komisija od pet članova, od kojih dva imenuje vlada, jednog odbor Skupštine Srbije nadležan za poslove privrede, a jednog vlada za svako pojedinačno imenovanje direktora.

Direktor javnog preduzeća neće moći da ima zamenika, a on će birati izvršne direktore, kojih će moći da bude najviše sedam i moraju da budu zaposleni u tom javnom preduzeću.

Period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine, a ista osoba ne može biti dva puta imenovana za vršioca dužnosti direktora.