Diskriminacija osoba sa invaliditetom i dalje prisutna

Vesti 03. dec 201410:40 > 10:44
Izvor: Freeimages.com

Direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović izjavila je danas, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, da je ta grupa i dalje izložena diskriminaciji, iako je Srbija postigla napredak u zakonskog regulativi u oblasti zaštite njihovih prava.

Paunović je u izjavi dostavljenoj medijima navela da, prema rezultatima poslednjeg popisa, u Srbiji živi 571.780 građana koji su se izjasnili da sebe doživljavaju kao osobu sa invaliditetom.

Osobama sa invaliditetom se, objasnila je Paunović, smatraju oni koji su rekli da imaju teškoća ili su potpuno onemogućeni da obavljaju svakodnevne aktivnosti, a to je 7,96 odsto od ukupnog broja građana.

Osobe sa invaliditetom su, navela je Paunović, češće od drugih izložene diskriminaciji, a problem koji značajno tome doprinosi je pitanje nepristupačnosti objekata, stopa nezaposlenosti, kao i još uvek nedovoljna podrška u zajednici.

„Nekada su osobe sa invaliditetom bile briga jedino svoje porodice. Danas je to ipak nešto drugačije“, rekla je Paunović.

Ona je podsetila da, iako zakoni o zabrani diskriminacije i o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, izričito zabranjuju diskriminaciju u korišćenju javnih objekata i površina, kao i javnih usluga, u praksi se to redovno dešava.

„Postoji potreba izmene postojećih posebnih zakona i podzakonskih akata u toj oblasti, naročito akata jedinica lokalne samouprave, ali i izrada novih zakonskih tekstova koji će osobama sa invaliditetom pomoći da ravnopravno sa drugim građanima koriste sve resurse u zajednici“, rekla je Paunović.

Kako je naglasila, ne sme se zaboraviti da osobe sa invalditetom često ne mogu da koriste gradski prevoz, da su im pozorišta, bioskopi nedostupni, a veliki broj zdravstvenih i socijalnih ustanova, kao i sudova im nije prilagođen.

Predstavnici udruženja osoba sa invaliditeom u Srbiji ukazali su na neophodnost donošenja nekoliko zakona koji bi poboljšali položaj tih osoba i doprineli da njihova udruženja budu funkcionalnija.

Potrebno je doneti zakon o upotrebi pasa-vodiča za slepe, zakon o upotrebi govornog jezika i zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom.  Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da se nada da će verovatno još ove godine neki od tih zakona stići pred poslanike „ukoliko bude prostora“.  

Višestruka diskriminacija

Osobe sa invaliditetom koje pripadaju i drugim marginalizovanim grupama često se susreću sa diskriminacijom po više osnova, odnosno višestrukom diskriminacijom, a to je, rekla je Paunović, pre svega slučaj sa ženama, decom i mladima sa invaliditetom, osobama sa invaliditetom pripadnicima nacionalnih manjina i izbeglim i interno raseljenim licima sa invaliditetom.

Paunović je dodala da žene sa invaliditetom trpe višestruku diskriminaciju kako usled invaliditeta, tako i zbog društvenih stereotipnih uloga muškaraca i žena.

One se i teže školuju, zapošljavaju, za obavljanje istog posla dobijaju manju naknadu i češće su žrtve porodičnog nasilja u odnosi na žene bez invaliditeta, rekla je Paunović.

„Deca i mladi sa invaliditetom predstavljaju posebno osetljivu grupu“, istakla je ona i još jednom podsetila na neophodnost udruženog delovanja svih aktera u cilju ravnopravnog i neometanog funkcionisanja u društvu u kojem će svaka osoba moći da ostvari puni potencijal.