Kažnjen prvi advokat od početka protesta

Vesti 03. dec 201417:51 > 18:03
Izvor: N1 info

Viši sud u Pančevu kaznio je advokata Marka Nikolića novčanom kaznom od 10.000 dinara zbog nedolaska na početak suđenja optuženom za trgovinu narkoticima, u kom je angažovan kao branilac po službenoj dužnosti.

Ovo je prva novčana kazna, od početka protesta advokata, koju je izrekao neki sud u Srbiji braniocu koji nije došao na suđenje, iako je uredno obavestio sud podneskom o razlozima svog izostanka.

Sud je u rešenju, koje je advokat Marko Nikolić objavio na sajtu protestadvokata.org, obrazložio pored ostalog svojom obavezom da sprovodi odredbe Zakonika o krivičnom postupku, kojima se okrivljenima garantuje hitnost postupka kada se nalaze u pritvoru.

Kažnjeni advokat može da uloži žalbu Apelacionom sudu u Beogradu u roku od tri dana od prijema rešenja.

Advokat Nikolić je 31. avgusta rešenjem tog suda imenovan za branioca po službenoj dužnosti okrivljenom Radomiru Radomiroviću, a protest advokata sa obustavom rada počeo je 17. septembra.

On smatra da je tim rešenjem „sud prekršio zakon, ne priznajući odluku Advokatske komore Srbije, imajući u vidu da je advokatura ustavna kategorija“.

AKS je donela upustvo za rad tokom protesta, kojim je advokatima zabranjeno da postupaju pred državnim organima, policijom, tužilaštvima i sudovima, osim u situacijama vezanim za rokove.