Koridori: Upozoravali smo nadležna ministarstva na problem

Vesti 30. avg 201618:38 > 18:47
N1

Koridori Srbije saopštili su da su blagovremeno i konstantno upozoravali nadležna ministarstva na neophodnost produženja roka raspoloživosti zajma za finansiranje izgradnje deonica autoputa Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo - Preljina, jer će u suprotnom posledica biti probijanje roka za završetak radova.

Razumemo i podržavamo napore potpredsednice Vlade Zorane Mihajlović da utvrdi gde je nastao problem u protoku informacija i ko je iz ministarstava opstruirao protok tačnih i detaljnih izveštaja Koridora Srbije i time obmanuo nju i premijera Aleksandra Vučića, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Sporazum o zajmu između Vlade Srbije kao zajmoprimca i Vlade Azerbejdžana kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica autoputa E-763 potpisan 2. februara 2012. u Bakuu. 

Sporazum o zajmu je postao efektivan 4. maja 2012. godine, sa rokom raspoloživosti od 48 meseci od dana efektivnosti, odnosno do 4. maja 2016. godine. 

Koridori Srbije su dopisom 24. februara ove godine obavestili Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture da je neophodno produžiti period raspoloživosti zajma, a kopija dopisa dostavljena je i Jedinici za implementaciju infrastrukturnih projekata. 

U saopštenju se navodi da su se Koridori Srbije 2. marta ove godine obratili Ministarstvu finansija za produženje Sporazuma o zajmu, kao i direktno Vladi Azerbejdžana, radi urgentne reakcije po pitanju produženja sporazuma. 

Koridori Srbije su 10. maja Ministarstvu finansija i Upravi za javni dug uputili urgenciju po podnetom zahtevu za produženje perioda raspoloživosti zajma. 

Dopisom od 23. juna Koridori su dostavili resornom ministarstvu i Jedinici za implementaciju strateških projekata detaljan pregled hronologije produženja sporazuma o zajmu sa Azerbejdžanom. 

U saopštenju se navodi da su se Koridori Srbije 27. juna obratili i Vučiću i dali predlog da se interveniše kod Azerbejdžana, kako bi se potpisao Aneks sporazuma o zajmu. 

Prema informaciji dobijenoj od Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture, aneks sporazuma o produženju roka raspoloživosti zajma usvojen je na sednici Vlade Srbije 7. jula. 

Dopisom od 2. avgusta izvođač radova je obavestio investitora i Nadzorni organ da usled postojećog finansijskog raskoraka uzrokovanog neproduženjem raspoloživosti zajma neće biti moguće završiti radove do 25. avgusta, saopštili su Koridori Srbije. 

Pošto zajam do danas nije produžen, izvođač je dopisom 22. avgusta obavestio Koridore Srbije i Nadzorni organ da je potrebno produžiti rok za završetak radova za najmanje 60 dana, računajući od trenutka kada finansijske obaveze investitora prema izvođaču radova budu u potpunosti izmirene, a koje na taj dan iznose skoro 26 miliona evra. 

Koridori Srbije su dopisom 26. avgusta odgovorili na zahtev Ministarstva i obavestili ih o razlozima za probijanje roka usled neprodužavanja perioda rasploživosti zajma, kao i o ukupnim obavezama prema izvođaču radova, zaključuje se u saopštenju.