Istraživanje: Policajke šarmantne, policajci korumpirani

Vesti 01. sep 201613:11 > 13:16
N1

Da je korupcija rasprostranjena u policiji smatra 72 odsto građana ispitanih u Srbiji, dok 54 odsto ima poverenja u policiju, pokazalo je istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku koje je danas predstavljeno.

Istraživanje je obavljeno u aprilu 2016. na uzorku od 1.000 ispitanika u celoj Srbiji i Kosovu, u okviru regionalnog istraživanja „Puls integriteta i poverenja policija na Zapadnom Balkanu“.

Aurelija Đan iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kazala je da građani smatraju da je saobraćajna policija najkorumpiranija, i to najverovnije zbog toga što imaju najviše kontakta sa njom.

„Sledeće godine ćemo dublje ispitivati korupciju, ali teorija je da su građani prihvatli korupciju kao deo života, jer nema pomaka u borbi proti nje“, rekla je Đan.

Ona je dodala i da ispitanici smatraju da je Agencija za borbu protiv krupcije najvažnija karika u borbi protiv korupcije, dok 17 odsto anketiranih smatra da su za to presudni „politička volja“ ministra unutrašnjih poslova i unutrašnja kontrola policije.

Istraživanje je pokazalo visoku percepciju politizacije policije: 21 odsto isptanika smatra da policija štiti interese političkih partija, 13 odsto da štiti interese Vlade i 13 odsto smatra da štiti interese ljudi u vrhu policije, dok 37 odsto smatra da je policija servis građana.

Tokom istraživanja je prvi put registrovana rodna percepcija koja je pokazala da građani smatraju da su policajke lepe, šarmantne, ljubazne i profesionalne, a da su policajci korumpirani, hrabri i smeli.

Kada se radi o regionu, podaci su veoma slični, pokazalo je istraživanje obavljeno u Bosni i Hercegovini, Albaniji, Makedoniji, Crnoj Gori.

Pravnica Centra Sofija Mandić rekla je da je međutim ima razlike u stavu prema zdravstvu, pravosuđu, tužilaštvu, u koje građani imaju poverenje.

Iako nije bilo u fokusu istraživanja, anketa je pokazala da građani imaju najviše poverenja u obrazovni sistem, a da su zdravstvo, sudstvo i tužilaštvo najkorumpiraniji.

Najmanje poverenja građani imaju u tržišnu inspekciju, sudstvo, Skupštinu, carinu, ali i u medije koje su označili i kao krumpirane.

Izveštava Jelena Zorić: