Jukom: U krivično zakonodavstvo uvesti pojam žrtve

Tanjug/Tanja Valič

Pravni sistem u Srbiji ne prepoznaje pojam žrtve na adekvatan način. Žrtve su često zanemarene i nemaju sva prava koja bi trebalo da imaju, zaključak je konferencije u okviru projekta "Žrtve u krivičnom postupku u Srbiji", u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom).

Direktor Jukoma Milan Antonijević rekao je da je potrebno u krivično zakonodavstvo Srbije pored termina oštećenog uvesti pojam žrtve da bi se unapredio njihov položaj u krivično-pravnom postupku.

„Kada govorimo o oštećenom prevashodno se nekako podrazumeva da je to neko materijalno oštećenje… Međutim, kod pojma žrtve ta pitanja bi bila mnogo jača“, rekao je Antonijević.

On je ukazao da su u srpskom zakonodavstvu prepoznate „ranjive grupe“, kao one koje bi trebalo štiti.

„Međutim, uvođenje pojma žrtve znači proširenje prava njihovih zastupnika u krivičnom postupku. Govorimo i o maloletnicima i o drugim ranjivim grupama – ženama, koje bi sigurno bile na adekvatniji način zaštićene. To je sve predviđeno Akcionim planom za Poglavlje 23, te stoga na nama je da pratimo da li se te stvari menjaju u sistemu“, naveo je Antonijević.

Komentarišući to što žrtve seksualnog nasilja često moraju da više puta ponavljaju svoje iskaze, Antonijević je naveo da je to „višestroko ugrožavanje i viktimizacija samih žrtava“ i njihovo „nepotrebno izlaganje delovima krivičnog postupka gde se ponovo traumatizuju“.

On je kazao da se u delima kao što su zločin iz mržnje, seksualno nasilje mora povećati osetljivost sistema i tužilaštva i sudova, a i centara za socijalni rad.

Antonijević je rekao da za žrtve tih krivičnih dela nije prioritet materijalno obeštećenje, već one „mnogo veći fokus stavljaju na izvesnost kažnjavanja“ svojih zlostavljača.

Antonijević je na skupu rekao da Poglavlje 23 u pregovorima o prijemu Srbije u EU, predviđa izmene položaja oštećenih, odnosno žrtava, u skladu s međunarodnim standardima. Naglašava da je izrađena analiza potreba, ali nije dostavljena organizacijama civilnog društva i apelovao je na Ministarstvo pravde da to uradi.

Zamenik zaštitnika građana Robert Sepi je rekao da se više od polovine pritužbi upućenih toj instituciji, odnosi na rad pravosudnih organa.