Zakon o BIA i usklađenost sa EU: Izgubljeni u prevodu

Vesti 04. sep 201717:42 > 17:42
Izvor: N1

Izmene Zakona o Bezbednosno informativnoj agenciji koje je Vlada Srbije usvojila usvojila krajem avgusta, a kojima se proširuju ovlašćenja direktora Agencije, izazvala je brojne reakcije javnosti.

 I dok je predsednica vlade navodi da Brisel prati donošenje zakona u Srbiji, prema objavljenim dokumentima, ovaj zakon nije preveden ni na jedan službeni jezik Evropske unije.

Na kritike da izmene zakona prema kojima direktor BIA odlučuje o sistematizaciji radnih mesta, zapošljavanju bez konkursa, kao i o platama u Agenciji – vode u diktaturu i totalitarizam, predsednica vlade odgovorila je Evropskom unijom.

„Svi naši zakoni idu u EK i pod lupom su EK i svih njenih relevantnih institucija“, kaže Ana Brnabić.

Tako bi, kaže Vladimir Međak iz Evropskog pokreta, trebalo da bude od 2014. godine sa svim zakonima koji su važni za proces evrointegracija Srbije.

Međutim, u predlogu Zakona koji je usvojila vlada u Izjavi o usklađenosti sa propisima evropske unije koja je obavezni prateći dokument, na pitanje da li je propis preveden na neki službeni jezik evropske unije navodi se: „NIJE“.

„Jasno se vidi da zakon nije posklat u EK. Tu su sad dve mogućnosti. Ili da neko nije popunio izjavu o usklađenosti kako treba, što je opet moguće, tehnička greška, ili da premijerka nije dobila pravu informaciju u ovom slučaju“, kaže Međak.

N1: „Ako zakon nije preveden ni na jedan službeni jezik EU, da li je moguće da ga je neko pogledao?

Međak: „Nemoguće. Znači svi zakoni se prevode na engleski jezik i onda se u toj formi šalju na mišljenje Evropskoj komisiji“.

U samim odredbama zakona profesor pravnog fakulteta univerziteta union Bogoljub Milosavljević, međutim, ne vidi ništa sporno.

„Jedno što je ovde različito u poređenju sa nekim drugim organima to je pitanje javnog konkurasa za prijem koji ovde kako stoji u zakonu nije pravilo, dakle može ga biti ali ga ne mora biti“, kaže Milosavljević.

N1: „Ali, da li to ostavlja prostor za zloupotrebe, za stvaranje partijske vojske kako navodi opozicija?“

Milosavljević: „Ako opozicija misli da je tako nešto moguće svakako se treba osloniti na urđeni sistem kontrole. treba voditi računa da se pojačaju kontrolni mehanizmi koji su postojeći i oni interni i oni eksterni, naročito parlamentarna kontrola“.

Izmene zakona o BIA upućene su u parlament na usvajane po hitnom postuku. Na potrebu ograničavanje takve prakse (usvajanja zakona po hitnom postupku) evropska komisija ukazala je u svom prošlogodišnjem izveštaju o Srbiji.