TS: Obaveza javne rasprave o predlozima zakona se ne poštuje

Vesti 05. sep 201711:39 > 11:46
Izvor: Logo

Transparentnost Srbija pozvala je Skupštinu Srbije da ubuduće ne prihvati da raspravlja ni o jednom predlogu zakona uz koji nije priložen izveštaj sa javne rasprave ili dokument iz kojeg se može videti na osnovu čega je zaključeno da javna rasprava nije bila obavezna.

U dopisu upućenom svim poslaničkim grupama povodom predloga izmena i dopuna Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji, TS je ukazala da postoje dva kriterijuma propisana Zakonom o državnoj upravi o kojim zakonima mora da se sprovede javna rasprava, o onima koji bitno menjaju pravni režim u jednoj oblasti i onima koji posebno zanimaju javnost.

Prema TS, predložene izmene i dopune Zakona o BIA zadovoljavaju oba kriterijuma.

TS je u dopisu podsetila i da je u proteklih pet godina kroz nekoliko strateških i planskih dokumenata Vlada iskazala nameru da poveća broj slučajeva u kojima će javne rasprave biti održane, da je pitanje zakonodavnog postupka predmet interesovanja EU i preporuka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije, kao i deo preventivnih mehanizama koje prepoznaje aktuelna Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u Srbiji.

„To su razlozi više da se utvrdi zbog čega u ovom, ali i kod donošenja mnogih drugih akata, nije poštovana obaveza održavanja javne rasprave iz Zakona o državnoj upravi“, navela je Transparentnost na svom sajtu.

TS je ukazala i na nekoliko spornih pitanja u Predlogu izmena i dopuna Zakona koja se tiče odredbe da konkurs za popunjavanje radnih mesta u Agenciji nije obavezan i ocenila da bi skupštinska rasprava, a naročito rasprava na resornim odborima mogla da bude dobra prilika da poslanici, a preko njih i građani (u meri u kojoj je to primereno delatnosti BIA) dobiju dodatne informacije i odgovore na ta pitanja.