Investitor ATP Vojvodine traži od države "fer suđenje"

Vesti 29. sep 201714:20 > 14:23
Izvor: Pixabay

Investitor preduzeća ATP Vojvodina i njegov bivši većinski vlasnik Ilija Dević zatražio je od države Srbije da mu obezbedi "fer suđenje i ostvarivanje prava", tvrdeći da sudija koja je zadužena za njegov predmet u Višem sudu u Novom Sadu, "pokušava da ga spreči u dokazivanju činjenica".

Dević je agenciji Beta rekao da na poslednjem ročištu u parničnom postupku za njegovu ličnu štetu pred tim sudom, sudija Mirela Nikolčić, koja je tek preuzela predmet, nije želela da u obzir uzme nove dokaze koje su pripremili njegovi advokati.

Veštak finansijsko-ekonomske struke Jovan Dragaš bio je angažovan da između ostalog veštači okolnost Devićeve izgubljene dobiti kao većinskog vlasnika ATP Vojvodina, kao i visinu zakonske zatezne kamate.

Taj veštak veštačio je i u postupku koji Dević vodi pred Privrednim sudom, pa su advokati sudu priložili njegov nalaz u kojem je u tom postupku veštačio 20 puta veću vrednost štete nego za istu stvar pred Višim sudom.

„Odbijanjem predloženog dokaza sudija Nikolčić je onemogućila meni kao tužiocu dokazivanje materijalne istine, pokazujući očitu pristrasnost. Ova nepravilnost se ne može otkloniti u žalbenom postupku, obzirom da u njemu nema novih činjenica i dokaza“, rekao je Dević.

Po njegovim rečima, to je dokaz da je šteta značajno veća nego što je u dosadašnjem toku postupka utvrdio veštak Jovan Dragaš, jer je isti tu činjenicu „utvrdio u drugom parničnom postupku“.

„Odbijanjem mojih dokaznih predloga sudija Mirela Nikolčić ima jasnu nameru da me spreči u dokazivanju relevantnih činjenica“, dodao je Dević.

Po preporukama Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije, ATP Vojvodina je na spisku 24 sporne privatizacije, kao jedina gde je oštećen investitor, a ne država Srbija, a razrešenje te afere zahtevala je i Evropska komisija.

Dević je 2006. godine zaključio ugovor sa tadašnjom gradonačelnicom Novog Sada Majom Gojković o izgradnji nove Međumesne autobuske stanice.

Taj objekat je završen, ali grad nikada nije preusmerio saobraćaj na novu lokaciju.

Dević je podneo i krivičnu prijavu protiv Maje Gojković, bivšeg direktora Zavoda za izgradnju grada Igora Mirovića i još osam osoba, zbog sumnje da su Novom Sadu tada pričinili štetu od 400 miliona dinara, koja je dokazana pravosnažnom izvršnom sudskom presudom.

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu je 20. januara 2015. godine odbacilo tu krivičnu prijavu.