RATEL usvojio listu TV kanala za koje je obavezan prenos

Vesti 11. okt 201711:57 > 12:07
Shutterstock

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije (RATEL) donela je rešenje o obavezi kablovskih operatora da prenose programe televizija sa nacionalnom frekvencijom - Prva, O2, Hepi i Pink, objavilo je Udruženje novinara Srbije (UNS).

U saopštenju se navodi da je RATEL rešenje doneo na osnovu zahteva Saveta REM koji je utvrdio listu kanala koje će kablovski operatori biti obavezni da prenose.

Generalni sekretar REM Nenad Janković rekao je za UNS da je REM, u skladu sa članom 106 Zakona o elektronskim medijima, imao obavezu da utvrdi listu obaveznih kanala i da je sada ta obaveza ispunjena.

Član 106 Zakona predviđa da Regulator najmanje jednom u tri godine utvrdi listu radijskih i televizijskih programa koje su dužni da prenose operatori čiji mrežu koristi „značajan broj krajnjih korisnika kao jedini ili prvenstveni način za primanje medijskih sadržaja, a u cilju ostvarivanja javnog interesa i medijskog pluralizma“.

 Isti član Zakona propisuje i da Regulator zahtev za utvrđivanje obaveze prenosa, zajedno sa listom, dostavlja regulatornom telu nadležnom za elektronske komunikacije, u ovom slučaju RATEL, navodi se u saopštenju UNS.

Na osnovu odredbe člana 100. stav 10. Zakona o elektronskim medijima, operator, osim operatora mreže za terestričko emitovanje, dužan je da, bez naknade, distribuira i emituje osnovne programe javnog medijskog servisa u zoni njihovog pokrivanja, kao i programe četiri pružaoca medijskih usluga, navedenih u listi, navodi se u zahtevu koji je REM poslao RATEL.

U obrazloženju donetog rešenja RATEL navodi da su „listom utvrđeni televizijski programi sa pokrivanjem na teritoriji cele Srbije za koje postoji obaveza prenosa od strane operatora elektronskih komunikacionih mreža, na pravičan, transparentan i nediskriminatorski način u cilju ostvarivanja javnog interesa i zaštite medijskog pluralizma“.