TS: Propusti odlažu poboljšanje javnog saobraćaja

Vesti 30. okt 201711:26 > 11:29
Logo

Postupak javne nabavke usluga prevoza putnika u prigradskom saobraćaju na "potezu 500" koji je raspisao Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda delimično je poništen na osnovu odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, saopštila je danas organizacija Transparentnost Srbija.

Transparentnost navodi da je zbog propusta naručioca za najmanje dva meseca odloženo poboljšanje prevoza na autobuskim linijama 503, 504, 511, 512, 521, 531, 532, 533, 534, 551, 552, 553, kao i 91 i 92.

Odlukom Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništen je jedan od uslova za dobijanje posla čija je ukupna vrednost procenjena na čak 8,7 miliona evra, navodi Transparetnost, dodajući da je komisija ovu odluku donela na osnovu zahteva za zaštitu prava koji su oni podneli u svojstvu gradjanskog nadzornika, ali i zahteva dve autoprevozničke firme.

Transparentnost navodi da je na taj način sprečena šteta koja je mogla da nastupi zbog propisivanja diskriminatornog uslova, smanjenja konkurencije i posledično veće cene koja bi bila plaćena za usluge prevoza gradjana.

Transparentnost dodaje da su naručioca 10 dana pre podnošenja zahteva za zaštitu prava upozorili da je postavio uslov koji nije u skladu sa predmetom nabavke – da prevozioci moraju da imaju u ovom trenutku 55 autobusa starosti do tri godine, a da im je istovremeno dopušteno da tokom trajanja ugovora koriste vozila stara do 13 godina.

Prema naovidima organizacije Transparentnost, Gradski sekretarijat nije iskoristio priliku da sam otkloni ovu očiglednu nelogičnost, pa je o konkursnoj dokumentaciji morala da se izjašnjava i Republička komisija.

Transparentnost dodaje da je propust, pored odlaganja poboljšanja saobraćaja na „linijama 500“, proizveo i direktnu štetu jer će Grad Beograd morati da plati troškove postupka firmama koje su se žalile u iznosu od 676.000 dinara. ;

U saopštenju se dodaje da su se ta dva autobuska prevoznika čiji su zahtevi prihvaćeni žalili na kratke rokove.

Komisija je u skladu sa njihovom žalbom ocenili da je rok od 52 dana „neprimeren vremenu potrebnom za priremu prihvatljive ponude“.