Sindikati: Zakon o zaposlenima u javnim službama krši Ustav

Vesti 30. okt 201718:41 > 18:47
N1

Nekoliko prosvetnih i zdravstvenih sindikata zatražilo je sastanak sa predsednicom Vlade Srbije Anom Brnabić želeći da joj ukažu na nezadovoljstvo zbog Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama.

U zahtevu koji su uputili premijerki, a potom ga dostavili i medijima, ukazuje se na primedbe na koje je ukazao i Zaštitnik građana, a koje kako navode „koincidiraju“ sa primedbama i stavovima sindikata.

Predstavnici sindikata ocenjuju da je nacrt zakona protivan Ustavu Srbije, međunarodnim konvencijama, evropskim-radno-pravnim normama, evropsko-kontinentalnom radnopravnom sistemu i domaćim zakonima i propisima koji uređuju oblast rada.

Zahtev za sastanak sa premijerkom potpisali su predsednici sindikata, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, Novi sindikat zdravstva Srbije, Sindikat radnika u prosveti Srbije, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije i Novi sindikat BAS Beograd.

Ti sindikati i ranije su tokom javne rasprave navodili da je nacrt diskriminatoran jer zaposlenima oduzima „sindikalna i radna prava“.