Ustavni amandmani i udruženja pekara, obućara, frizera…

Vesti 05. mar 201818:53 > 18:54
Screenshot

Nastavljena je javna rasprava o amandmanima na ustav Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe. Posle brojnih kritika nekih od strukovnih udruženja, i njihovog povlačenja iz javne rasprave, ministarka pravde Nela Kuburović poručuje da povlačenja amandmana - neće biti.

Kaže da je njihovo mišljenje važno, ali ne i jedino koje treba čuti. Kakvu onda ulogu u tome imaju unija pekara, udruženje kozmetičara, frizera, obućara ili ugostitelja?

Da li će srpskoj pravdi osim očiju biti vezane i ruke? Da hoće, veruju udruženja sudija i tužilaca, koja predložene amandmane vide kao pravni osnov za politizaciju sudske vlasti. Zbog toga su zatražili njihovo povlačenje, ali ministarka pravde ne odustaje.

 „Otvoreno kažem da se to sada neće uraditi, s obzirom da ovaj radnik tekst o kome danas raspravljamo biće redigovan u skladu sa mišljenjima koja ste dostavili i takav poslat venecijanskoj komisiji na mišljenje. Mislim da je proteklo isuviše mnogo vremena i da su svi mogli da kažu šta misle, tako da o povlačenju teksta Ustava nema reči“, kaže ministarka Nela Kuburović.

U Društvu sudija Srbije kažu da ih takva odluka ne iznenađuje, jer su i do sada njihovi predlozi dočekivani nezainteresovano i sa podsmehom. Zbog toga su se, kažu, i povukli iz janve debate.

„Konsultativni proces je pokazao ne samo da ministarstvo nije bilo spremno da uvaži naše predloge, što je njegovo pravo, ali prosto je bilo u demokratskoj obavezi da pruži objašnjenje zašto ne prihvatamo vaš predlog, nego smo se odlučili za ovaj predlog. Nažalost ljudi koji su vodili ispred ministarstva ove javne debate su se zaista na jedan omalovažavajući i na uvredljiv način odnosili ne samo prema društvu sudija nego prema svim sudijama“, rekao je Omer Hadžiomerović.

I svim tužiocima, kažu u Udruženju tužilaca. Objašnjavaju i kakve bi posledice mogla da ima samovolja ministarstva.

„Ukoliko se predlozi struke u jednoj meri ne uvaže, ti i takvi amandmani će biti nametnuti, oktroisani, jer prosto njihovom usvajanju nije prethodila suštinska debata i nije prethodio suštinski komrpomis između svih učesnika u tom postupku. Mera kvaliteta ustava nije samo njegova sadržina, već i način donošenja“, kazao je Poverenik za samostalnost tužilaca Goran Ilić.

A evo šta o mišljenju struke misli ministarka.

„Mišljenje struke je bitno, ali ne i jedino kojim ćemo se rukovoditi“, kaže Kuburović.

A kojim će se još mišljenjima rukovoditi ministarstvo pri izmeni najvišeg pravnog akta? Na sajtu ministarstva 3. marta objavljen je apel, u kom organizacija „Mreža pravnika“, registrovana početkom januara ove godine, traži da se proces izmene Ustava ubrza i osuđuje one koji se tome protive.

„Najoštrije osuđujemo pokušaje pojedinih organizacija da se proces javne rasprave o Radnom tekstu amandmana izmesti iz okvira javne diskusije“. Osim Mreže pravnika, apel potpisuje još 41 organizacija, među drugima i unije pekara, frizera, bravara, obućara i potrošača, zatim Bunjevački omladniski centar i tako sve do Udruženja preduzetnika iz Leskovca, kao poslednjeg potpisnika.