Novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije na leto

Vesti 27. feb 201514:29 > 14:33
Izvor: N1info

Predlog novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije mogao bi da se nađe u skupštinskoj proceduri već na leto, izjavila je direktorka Agencije Tatjana Babić.

Važeći zakon, prema njenim rečima, u mnogim odredbama je nedovoljno jasan i precizan te da ga je neophodno izmeniti. “Zakon treba da bude jasan i precizan ne samo zbog nas koji ga primenjujemo već i zbog samih funkcionera jer je dosta odredaba podložno različitim tumačenjima. Tako i oni sami koji podležu obavezama i zabranama ponekad, ne namerno, ne znaju kako treba da se ponašaju“, rekla Babić u izjavi za Tanjug.

Sada, ukazala je, pojedine važne povrede zakona nisu sankcionisane. “Koncept zakona koji Agencija predlaže je suštinski drugačiji od koncepta važećeg zakona naročito kada su u pitanju sukob interesa i kontrola imovine funkcionera“, ističe Babić i dodaje da se u predloženom modelu zakona napušta koncept saglasnosti za obavljanje više javnih funkcija ili drugih poslova, odnosno delatnosti koji predviđa važeći zakon.

Prema njenim rečima, time se sužava diskrecija onoga ko donosi odluku, a odgovornost se prebacuje na funkcionera u celosti, odnosno funkcioner je taj koji mora da zna pravila ponašanja i da u skladu sa tim postupa u svakom slučaju. Babić objašnjava da funkcioner može da se obrati Agenciji ako ima dilemu, ali da će, ako povredi zakon, Agencija sprovesti zakonsku proceduru.

Smatramo da i same sankcije, koje na kraju slede ukoliko se utvrdi povreda zakona, treba da budu u većoj meri individualizovane jer postoje brojne nijanse i nije svaka povreda zakona za istu sankciju.

Ističe i da bi Agencija novim zakonom trebalo da dobije veća ovlašćenja. “Smatramo da Agencija treba da dobije pravo neposrednog uvida u dokumentaciju drugih državnih organa i pravnih lica. Time bi se značajno ubrzao postupak pred Agencijom“, rekla je Babić.