EU: Vladavina prava i Kosovo ključni za članstvo Srbije u EU

Vesti 26. jun 201813:43 > 13:49
N1

Savet ministara EU pozdravlja napredak Srbije u pregovorima o članstvu s Unijom i ističe da će za brzinu pregovora biti ključan napredak u vladavini prava i temeljnim slobodama, kao i normalizacija odnosa s Kosovom, navodi se u nacrtu zaključaka šefova diplomatija EU koji zasedaju u Luksemburgu.

U dokumentu, u koji je Beta imala uvid, kaže se da je za Beograd i Prištinu „normalizacija odnosa s Prištinom, uključujući pravno obavezujući sporazum, ključno bitna za njihov napredak na evropskom putu i suštinski važna za postojanu regionalnu stabilnost“.

Takođe se pozdravlja „posle dugog kašnjenja pokrenuti rad“ na izradi statuta Zajednice srpskih opština u skladu s Briselskim sporazumom i očekuje od obe strane da se „konstruktivno angažuju u sprovođenju postignutih dogovora“, uključujući „prevazilaženje prepreka u primeni sporazuma o energiji“.

Savet ministara poziva Srbiju da učini važne korake u reformi vladavine zakone, posebno kad je reč o nezavisnosti i delotvornosti pravosuđa, uz „opipljive i stalne rezultate“ u istragama i presudama vezanim za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca, stoji u nacrtu zaključaka proširivanju o kojima raspravljaju ministri EU.

„Pomanjkanje napretka na polju slobode izražavanja izaziva sve veću zabrinutost“, takođe se podvlači i kaže da srpske vlasti moraju „jamčiti bezbedne uslove neometanog upražnjavanja slobode izražavanja i nezavisnosti medija kao prioritetnog zadatka, uključujući jačanje napora za istragu napada na novinare“.

Savet ministara EU pozdravlja nanovo istaknutu predanost srpske vlade evropskim integracijama kao strateškom cilju, ističu šefovi diplomatija EU i podvlače da to delotvornije i nedvosmisleno treba da se predoči i u javnoj raspravi.

„Hitno je potreban pomak u radu nezavisnih tela i demokratskih ustanova, uključujući i parlamentarni nadzor, kao i ustavne reforme“, navod se u nacrtu i traži „napredak u valjanom radu nezavisnih tela, demokratskih ustanova, parlamentom nadzoru i ustavnoj reformi“.

Takođe se navodi da Savet ministara ponovo poziva Srbiju da se postepeno uskladi sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, u skladu s pregovaračkim okvirom, „i prvenstveno preokrene sadašnje odstupanje od toga“.

Od Srbije traži i da se „uzdrži od udaljavanja od zajedničke politike EU o vizama“, uz opasku da je „razlog zabrinutosti“ nova praksa Srbije kad je reč o sklapanju sporazuma s državama u svetu.

Kad su u pitanju ekonomske reforme, ministri EU povoljno ocenjuju napredak i ohrabruju Srbiju da dodatno poboljša uslove poslovanja, „uhvati se u koštac s javnim dugom i dalje ode u sprovođenju strukturnih reformi, naročito u energetici i transportu, tržištu rada, poreskoj upravi, javnim nabavkama, uključujući privatizaciju državnih preduzeća“.