DRI: Opština Bečej nezakonito isplatila gotovo dva miliona dinara

Vesti 08. jan 201914:08 > 14:12
Izvor: N1

Državna revizorska institucija (DRI) je utvrdila da je opština Bečej u 2017. godini za naknadu članovima komisija i radnih tela bez pravnog osnova isplatila 1.978.000 dinara.

Iz opštine Bečej tvrde, kako prenosi portal MojBecej.rs, da su te komisije zatečene još iz vremena prethodnih struktura vlasti i da su isplaćivane samo komisije koje su radile van radnog vremena na osnovu ranijih tumačenja nadležnih organa, kao i da su nakon ukazivanja Državne revizorske institucije 26. decembra sporne naknade i ukinute.

Revizijom je utvrđeno da je iz budžeta opštine u 2017. godine isplaćeno 335.443 dinara po osnovu naknade članovima Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, Komisije za raspolaganje stvarima u javnoj svojini (120.253 dinara), Кomisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta (147.151 dinar), Komisije za davanje u zakup poslovnog prostora (80.696 dinara) i Komisije za izdavanje u zakup neizgradjenog gradjevinskog zemljišta (42.721 dinar), što takođe nije u skladu sa zakonom.

Naknada je isplaćena i članovima Кomisije za izradu godišnjeg programa zaštite poljoprivrednog zemljišta (250.000 dinara), Komisije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta (322.784 dinara) i Кomisije za davanje mišljenja na godišnji program poljoprivrednog zemljišta (15.822 dinara).

Iz budžeta opštine isplaćena je i naknada članovima Komisije za kupovinu seoskih kuća izbeglicama (401.447 dinara) i članovima Komisije za kupovinu građevinskog materijala izbeglicama iz reda zaposlenih (252.260 dinara), kao i 10.284 dinara na ime naknade članovima Saveta za zdravlje iz reda zaposlenih.