Radnici Leonija: Povređena su nam prava

Vesti 18. jan 201922:49 > 22:53
N1

Radnici kompanije "Leoni" u Malošištu kod Doljevca od kojih je zatraženo da prihvate rad duži od jedne radne nedelje i rad prekovremeno, noćni rad i preraspodelu radnog vremena ocenili su da su njihova prava time povređena.

Zaposleni kažu da su njihova prava povređena jer se od njih traži da potpišu saglasnost kojom se poslodavcu daje mogućnost da ih premesti na drugo mesto rada koje je udaljeno više od 50 kilometra od mesta u kome sada rade ili da ih uputi na rad kod drugog poslodavca duže od godinu dana.

Povredom prava radnici smatraju i to što je u saglasnosti navedeno da poslodavac može novčano potraživanje naplatiti obustavljanjem od zarade, u visini koje prelazi iznos dve trećine zarade.

Iako se zaposleni žale na povredu prava, u kompaniji „Leoni“ su ageniciji Beta kazali da su odredbe iz dokumenta „Izjava o saglasnosti“ uključene u standardni ugovor o radu te kompanije od osnivanja 2009. godine i tvrde da su u potpunosti u skladu sa odredbama Zakona o radu.

U „Leoniju“ su, takođe, istakli da se Izjave o saglasnosti primenjuju na sve zaposlene, bez obzira na poziciju – hijerarhiju (od radnika na proizvodnoj liniji do menadžmenta kompanije), državljanstvo (uključujući i strance) ili mesto rada (važiće su u svim proizvodnim jedinicama, Prokuplju, Malošištu, Nišu i od skoro u Kraljevu).

„Početkom ove godine, odlučili smo da ove odredbe izdvojimo iz našeg Ugovora o radu i da ih stavimo u poseban dodatak – Izjavu o saglasnosti kako bismo svakom zaposlenom ponudili mogućnost da potvrdi svoju raspoloživost da radi prekovremeno, noću i slično i tako ostvari mogućnost da bude dodatno plaćen“, navedeno je u pisanom odgovoru kompanije „Leoni“ agenciji Beta.

U „Leoniju“ su, takođe, naglasili da potpisivanje Izjave o saglasnosti nije obavezujuće i da svaki zaposleni ima slobodu da odluči da li će da je potpiše ili ne.

„I nakon potpisivanja, zaposleni može uvek povući Izjavu iz ličnih razloga. Davanjem saglasnosti, prekovremeni i noćni rad i dalje ostaje u okviru zakonskih maksimuma“, kazali su u „Leoniju“.

Svi zaposleni, dodali su u „Leoniju“, koji su do sada potpisali Izjavu o saglasnosti bili su u potpunosti obavešteni o detaljima ovog dodatnog dokumenta, kao i o mogućnosti njegovog opoziva zbog ličnih ili porodičnih razloga, bez ikakvih pravnih posledica.

Nemačka kompanija „Leoni“ proizvodi kablove za automobile, a u tri pogona u Srbiji u Prokuplju, Malošištu i Doljevcu upošljava oko 6.000 radnika.