Goran Ilić: Više politike u izboru sudija i tužilaca neće popraviti pravosuđe

Vesti 30. jan 202012:27 > 12:33
Izvor: N1

Zamenik republičkog tužioca Goran Ilić izjavio je da Skupština Srbije, odnosno politika, već ima znatno veću ulogu u izboru sudija i tužilaca nego u okolnim državama i da nema potrebe da se uticaj politike uvećava.

„Ako je pravosuđe loše zbog sudija i tužilaca koje bira politika, onda nema rezona da ga ‘popravljamo’ tako što ćemo da dodamo još politike u izbor sudija i tužilaca“, rekao je Ilić u autorskom tekstu za NIN, komentarišući ideju o takozvanoj eksternoj kontroli pravosuđa

POVEZANE VESTI

Goran Ilić je naveo da je državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić izneo „primamljivu neistinu“ za većinu javnosti kada je „rekao da ‘sudije biraju i razrešavaju sudije’ i da ‘one koje je narod birao … niko ništa ne pita’ i to je eto jedan od razloga zbog čega je srpsko pravosuđe loše i da bi trebalo uvesti eksternu kontrolu pravosuđa“. 

On je podsetio da javne tužioce, starešine u jednom strogo centralizovanom sistemu zasnovanom na načelu nadređenosti, bira skupština, da predsednike sudova, kao i sudije i zamenike javnih tužilaca prilikom prvog izbora na period od tri godine bira skupština, i da sve članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca takođe bira skupština. 

„Dakle, niko ne može da uđe u pravosudni sistem, niti da bude izabran na iole važniju poziciju ukoliko ne dobije političku potvrdu izborom u Narodnoj skupštini“, naveo je Ilić govoreći o sadašnjem načinu biranja za sudije i tužioce. 

On je rekao i da je praksa Evropskog suda za ljudska prava na stanovištu da sudije i javni tužioci kao učesnici u postupku mogu i treba da budu izloženi javnoj kritici. 

„Javnost i kritika omogućavaju da sudija dok sudi i sam bude predmet suđenja. Međutim, nije svaka kritika dozvoljena. Sa stanovišta Evropskog suda za ljudska prava nije dozvoljena kritika koja javno narušava autoritet sudstava“, naglasio je Ilić. 

Kako je objasnio, neodgovornom kritikom, prema mišljenju Konsultativnog veća evropskih sudija, smatra se kritika zasnovana na pojednostavljenim, demagoškim i populističkim argumentima. 

„Javno iznet stav predsednika Republike da su prilike u pravosuđu loše i dovođenje u vezu stanja u pravosuđu sa stalnošću funkcije sudija može se svstati u iznošenje pojednostavljenih argumenata koji predstavljaju vid nedozvoljene kritike“, naveo je Ilić, koji je i poverenik za samostalnost tužilaca i član Državnog veća tužilaca.