Ministarstvo pravde: Žrtve nasilja sve više veruju institucijama

Vesti 08. mar 202011:11 > 11:12
N1

Ministarstvo pravde saopštilo je da je nasilje u porodici i nasilje nad ženama pojava sa kojim se suočavaju sve države sveta i da ovaj fenomen zahteva reakciju čitave države.

Ministarstvo smatra da je država Srbija odlučna u rešavanju ovog pitanja, da žrtve sve više veruju u rad institucija, da su osnažene i da nasilje više prijavljuju.

Od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici 1. juna 2017. do kraja januara 2020. godine nadležni organi razmotrili su više od 132.600 slučajeva porodičnog nasilja, a u istom periodu produžene su hitne mere u skoro 46.000 slučajeva.

Takodje, od početka primene ovog zakona, u okviru nadležnih tužilaštava održana su 7.393 redovna sastanka Grupa za koodinaciju i saradnju, koje čine predstavnici svih relevantnih institucija, a rezultat njihovog rada je izrada 39.004 individualna plana podrške i zaštite žrtavama nasilja u porodici, saopštilo je Ministarstvo.

Ono dodaje da se iz analize podataka rada nadležnih institucija za primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici može uvideti da se broj podnetih predloga za produženje hitne mere iz godine u godinu povećava, pa je tako u trećoj godini primene zakona taj broj za 1.460 predloga veći u odnosu na drugu godinu primene i za čak 3.101 predlog veći u odnosu na prvu godinu primene zakona, što upravo ukazuje na veću senzibilnost institucija da reaguju na prijavljeno nasilje.

Pored navedenog, Srbija je uskladila svoje zakonodavstvo sa Istanbulskom konvencijom i uvela četiri nova krivična dela u cilju unapredjenja krivično – pravne zaštite žena, saopštilo je Ministarstvo pravde.