Ministarstvo: Sudovi i tužilaštva nastavljaju rad, ali u smanjenom obimu

Vesti 16. mar 202016:42 > 17:20
N1

Ministarstvo pravde saopštilo je da će se izmeniti način rada sudova i tužilaštava, posebno ako se ima u vidu da su zgrade sudova mesta sa velikim brojem ljudi što može dodato uticati na širenje zaraze.

„Sudovi i tužilaštva nastaviće rad, ali je potrebno smanjiti obim procesa rada, tako što će se obavljati poslovi koji su najhitniji i od najvišeg značaja za građane i državu“, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Ovo ministarstvo će, sa predstavnicima pravosudnih organa i kroz konsultacije sa advokaturom i pravosudnim profesijama, u što kraćem periodu izraditi preporuke za dalji rad sudova i tužilaštva u okolnostima vanrednog stanja, u skladu sa preporukama Vlade Srbije.

U saopštenju je navedeno da je u ministarstvu pravde održan sastanak predstavnika Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, pravosuđa, i komora javnih beležnika i javnih izvršitelja kao i advokatskih komora Srbije i Beograda.

Advokatske komore: Aktivnosti u pravosuđu svesti na minimum

Advokatske komore Srbije i Beograda saopštile su da aktivnosti u okviru pravosuđa treba svesti na minimum, kako bi se umanjila opasnost od širenja koronovirusa i zaštitili životi i zdravlje advokata i svih drugih građana, što su podržali i predstavnici Instituta za javno zdravlje.

U saopštenju se navodi da će komore, u zavisnosti od sadržine preporuke Ministarstva pravde o redukciji rada sudova i tužilaštva, proceniti da li je neophodno preduzeti i dodatne mere u cilju zaštite interesa advokature.

Dve komore su navele da su, na sastanku u Ministarstvu pravde sa predstavnicima Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“, iznele argumentaciju da je neophodno doneti jedinstvenu preporuku kojom će se utvrditi način funkcionisanja pravosuđa u uslovima vanrednog stanja.

Predviđeno je, kako je navedeno, da ministarstvo pravde najkasnije u utorak donese preporuku na osnovu koje će Visoki savet sudstva i Republičko javno tužilaštvo precizno urediti redukciju rada svih sudova i javnih tužilaštava, uz obezbeđen minimum procesa rada.