Izmene rada sudova i tužilaštava u Srbiji tokom vanrednog stanja

Vesti 17. mar 202011:15 > 11:19
N1

Ministarstvo pravde Srbije je uputilo preporuke pravosudnim organima i drugim zainteresovanim stranama u sistemu pravosuđa u vezi rada sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja.

Preporuke se odnose na uspostavljanje nove privremene organizacije rada zaposlenih u sudovima i tužilaštvima, kao i na postupanje nosilaca pravosudnih funkcija, advokata i pravosudnih profesija u odnosu na sudske predmete i krivične postupke, koji su prepoznati kao hitni i od najvišeg značaja za gradjane i državu.

„Ministarstvo pravde očekuje da preporuke budu poštovane iznad svega zbog sigurnosti građana i zaposlenih u pravosudnom sistemu u cilju smanjenja širenja zaraze, ali i radi daljeg funkcionisanja pravosuđa u Srbiji“, stoji u saopštenju.

Preporuke su objavljene na internet sajtu Ministarstva pravde.