Kamioni vraćani, roba iz Srbije mora da ima dokument "Republika Kosovo"

Vesti 31. maj 202008:54 > 15:26
N1

Na osnovu odluke Vlade Kosova, bez posebne dozvole, na Kosovo ne mogu da uđu vozila koja prevoze bilo kakvu srpsku robu, ako na pratećim dokumentima nije naznačeno Republika Kosovo. Sa administrativnog prelaza Merdare u nedelju ujutru je vraćen kamion sa robom iz centralne Srbije, kao i dva kamiona kraljevačkih tablica sa administrativnog prelaza Jarinje, javio je RTS, što znači da je počela primena novih mera.

Kosovska vlada je na elektronskoj sednici raspravljala o izmenama i dopunama Odluke o reciprocitetu i usvojila niz mera koje podrazumevaju zabranu uvoza proizvoda iz Srbije ako na pratećim dokumentima nije naznačeno Republika Kosovo.

Vlada Kosova je usvojila odluku da u trgovinskim odnosima sa Srbijom budu zabranjeni dokumenti „na kojima nema oznake Republika Kosovo i koji nisu u skladu sa Ustavom Kosova“.

„U trgovinskim odnosima sa Srbijom postoje dokumenta o poljoprivrednim i industrijskim proizvodima koja koriste nazive mesta ili sadrže druge elemente suprotne Ustavu Republike Kosovo i važećim zakonima, sadrže nazive mesta u Republici Kosovo, ali ne sadrže i naziv države, odnose se na Republiku Kosovo, ali bez naziva Republika Kosovo, ili sadrže bilo koji element koji negira nezavisnost ili suverenitet Republike Kosovo ili tretira Republiku Kosovo kao nejednaku“, piše u odluci Vlade Prištini.

Vlada ukazuje da „takva dokumenta neće biti prihvaćena i uvoz robe na koju se ona odnose neće biti moguć“.

Takođe, vlada je naložila Agenciji za hranu i veterinu da koristi ime i amblem Republike Kosovo na fitosanitarnim i veterinarskim sertifikatima. Prema odluci vlade, preduzeća iz Srbije moraju obezbediti ulaznu dozvolu za svako vozilo sa robom koje ulazi na Kosovo, a zahtev za dozvolu podnosi se Kancelariji za vezu Kosova u Srbiji, dopisom ili mejlom.

Odluka ostaje na snazi do daljeg, a privredno preduzeće osnovano prema pravilima vlasti u Srbiji ne može da bude priznato kao pravno lice, već samo u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

„Bez obzira na oblik u kojem je organizovano u Srbiji, takvo preduzeće može biti (na Kosovu) priznato u skladu sa odrdedbama Zakona Kosova o kompanijama, kao što su: pojedinačno poslovanje fizičke osobe koja kontroliše preduzeće – kada postoji takva osoba; ili opšte partnerstvo fizičkih lica koja kontrolišu preduzeće – kada ih ima više“.

Vlada Kosova je 31. marta donela odluku o postepenoj primeni „reciprociteta“ kao principa u odnosima sa Srbijom.