Beobuild: Kako će izgledati nova dečija klinika "Tiršova 2"

Vesti 12. jun 202012:42 > 12:47
Izvor: Beobuild/BEXEL Consulting

Plan za izgradnju univerzitetske dečije klinike “Tiršova 2” biće uskoro izložen na javni uvid, a novi objekat nalaziće se 400 metara udaljen od postojećeg objekta ove specijalizovane ustanove, piše portal Beobuild.

Parcela na kojoj će se graditi nova bolnica nalazi se u krugu Kliničkog centra Srbije, na delu uz sam auto-put, gde se trenutno nalazi samački hotel u sastavu vojne ustanove „Dedinje“. Zgrada samačkog hotela biće srušena, a na njenom mestu treba da nikne klinika “Tiršova 2”, ambiciozni projekat vredan čak 75 miliona evra, navodi Beobuild i podseća na izjave zvaničnika da bi izgradnja novog kompleksa dečije klinike trebalo da počne do kraja ove godine.

Nova bolnica prostiraće se na preko 66.000 kvadratnih metara čime se ispunjava normativ od 118 kvadrata po bolnickoj postelji, a imaće i garažu na četiri podzemna nivoa sa 524 parking mesta.

Beobuild ističe da je teren na kom će se graditi budući komleks pod nagibom, pa je i projektovanje objekata i saobraćajnica uslovljeno time. Pored toga, deo zemljista je nepovoljan za gradnju zbog klizišta, pa će biti potrebne dodatne intervencije da se teren pripremi za gradnju.

Morfologija terena i denivelacija prema autoputu iskorišćena je kao pogodnost za lakši pristup različitim nivoima. Organizacija prostora i funkcija podeljena je na sedam funkcionalnih celina: za pregled i lečenje, negu bolesnika, snabdevanje i odlaganje, administraciju, naučno-istraživaki i akademski deo, tehničke prostorije i usluge socijalne zaštite.

Prizemlje formira ulazne pjacete prema ulici Dr Koste Todorovića, povučeno je od regulacije, dok su nadzemne etaže manjeg gabarita i razvijene u obliku latiničnog slova H. Dopunsko prirodno osvetljenje i provetravanje suterenskih i prizemne etaže omogućeno je formiranjem četiri atrijuma. Krov prizemne etaže se planira kao ravan, prohodan i u funkciji je krovne bašte i za igru dece na otvorenom.

Saobraćajno rešenje najslabija tačka

Beobuild ocenjuje da je saobraćajno rešenje najslabija tačka ovog plana, a prema urbanističkom projektu glavni prilaz je planiran novom vezom sa postojećom petljom kod Hitne pomoći. Da bi se izgradila nova saobraćajnica potrebno je usklađivanje niveleta i nagiba, a u tu svrhu biće žrtvovan i deo zaštitnog zelenila uz auto-put.

Međutim, čak i sa novom saobraćajnicom, ovaj objekat ostaće loše povezan i slabo pristupačan sve do izgradnje takozvane “Transverzale”, koja će preko autoputa spojiti Ulice Dragana Mancea i Deligradsku, ukazuje Beobuild.

Pored nove saobraćajnice, kompleksu će se pristupati i preko Kliničkog centra i Deligradskom ulicom.