Organizacije civilnog društva pozivaju da se obustavi gradnja zgrade MUP kod FDU

Vesti 27. jul 202016:59 > 17:02
N1

Organizacije civilnog društva upozoravaju da je neosnovano i neutemeljeno odustajanje od izgradnje kompleksa objekta visokoškolskih ustanova u bloku 39, u kome se nalazi Fakultet dramskih umetnosti, kao i ustupanje čitave površine ovog bloka za izgradnju Operativnog centra MUP sa heliodromom, navodi se u saopštenju.

POVEZANE VESTI

Izrada nacrta Plana detaljne regulacije za blok 39 na predloženim osnovama predstavlja direktno kršenje Zakona o planiranju i izgradnji i sprovodi se u uslovima pandemije u kojima je onemogućeno uključivanje javnosti, pa je nužno da se ona obustavi, napominje se u saopštenju.

Blok 39, u kome se nalazi Fakultet dramskih umetnosti poslednji je od četiri bloka na Novom Beogradu, koji su bili namenjeni razvoju visokoškolskih ustanova.

Posle prenamene i izgradnje prethodna tri bloka, odlukom Vlade Srbije iz 2010. godine, blok 39 se opredeljuje za sadržaje iz oblasti nauke, kulture i umetnosti.

Na toj lokaciji je 2012. godine najavljen početak izgradnje Centra za promociju nauke, prema projektu izabranom na međunarodnom konkursu.

Suprotno tome, planska dokumenta na ranom javnom uvidu predlažu promenu namene bloka 39 iz visokoškolske ustanove u kompleks posebne namene i izgradnju Administrativnog i operativnog centra MUP sa pratećim sadržajima, kao što je heliodrom.

Planski i zakonski osnov ovakve odluke nije pružen, kao ni osnov za planiranu invazivnu izgradnju na ovoj lokaciji. Nizom propusta u planskoj dokumentaciji i proceduri javnog uvida, direktno je onemogućeno učešće javnosti.

Stručnjaci i organizacije civilnog društva osporavaju predmetni Elaborat za rani javni uvid u celini i upozoravaju da bi izrada nacrta ovog plana detaljne regulacije predstavljala direktno kršenje Zakona o planiranju i izgradnji.

Zato se traži da se izrada ovog planskog dokumenta obustavi, da se usvoji nova Odluka o izradi plana, potom i novi Elaborat za rani javni uvid koji će u svemu biti usklađen sa planskom i zakonskom regulativom Republike Srbije.

Kako se ističe, na taj način će se obezbediti da budu zadovoljene stvarne potrebe i javni interes građana Srbije, navodi se u saopštenju, koje su potpisali Centar za kulturnu dekontaminaciju, Evropa Nostra, Grupa arhitekata, Ministarstvo prostora, Ne davimo Beograd, Organizacija za političku ekologiju Polekol i RERI.