Građanske inicijative: Vlada da odmah zaustavi zloupotrebu u svrhu zastrašivanja

Vesti 28. jul 202008:42 > 08:44
N1

Građanske inicijative tražile su od Vlade Srbije da odmah zaustavi zloupotrebu mehanizma za sprečavanje pranja novca i finasiranja terorizma u svrhu zastrašivanja organizacija, medija i pojedinaca koje deluju kao kontrolori vlasti.

U saopštenju se ocenjuje da dopis Uprave za sprečavanje pranja novca kojim se od banaka traže podaci o novčanim transakcijama 57 organizacija, medija i pojedinaca koji se uglavnom bave ljudskim pravima, ratnim zločinima i monitoringom rada vlasti, predstavlja zloupotrebu zakonskog mehanizma i državnih resursa.

POVEZANA VEST

Po članu 73 Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorizma, Uprava može od banke da zahteva dostavljanje podataka ako oceni da u vezi sa određenim transakcijama ili osobama postoji sumnja u takve aktivnosti, ali nema i diskreciono pravo provere onih za koji ne postoji nikakva sumnja, navode Građanske inicijative.

„Podsećamo da su Zakon, kao i odgovarajuće procedure, doneti u okviru ispunjavanja obaveza Srbije prema Radnoj grupi za finansijsku akciju (Financial Action Task Force – FATF) i Komitetu Saveta Evrope MONEYVAL u cilju doprinosa globalnoj borbi protiv finansiranja terorizma. Obračun sa organizacijama i kritičkim medijima na ovaj način je zloupotreba zakonskog mehanizma i državnih resursa“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se i da je direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović informativnom programu Newsmax Adria rekao da se radi o „redovnim aktivnostima čiji je cilj procena rizika od finansiranja terorizma, a ne sprovodjenje bilo kakve istrage ili svrstavanje organizacija u red kriminalnih grupa“.

Građanske inicijative u saopštenju ističu da su u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom radile na edukaciji organizacija o rizicima od zloupotreba i doprinele izveštavanju Srbije o ispunjenosti preporuka koje se odnose na neprofitne organizacije.