Preporuke za prevenciju širenja koronavirusa na visokoškolskim ustanovama

Vesti 21. sep 202017:42 > 17:55
Izvor: N1/arhiva, ilustracija

Ministarstvo prosvete usvojilo je Preporuke za prevenciju širenja koronavirusa na visokoškolskim ustanovama kojima je između ostalog, predviđeno da ispiti budu organizovani tako da se termini polaganja ne preklapaju i da čekanje studenata ispred prostorije gde se ispit održava bude što kraće uz održavanje preporučene udaljenosti od najmanje 1,5 metara.

Kako je saopšteno iz tog resora, preporuke su donete u konsultaciji sa medicinskim delom Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, ali i sa predstavnicima visokoškolskih ustanova (KONUS i KASSS) i studenata (SКONUS i SКASSS) koji su se zalagali za bezbedno organizovanje nastave.

Navodi se da odgovornost za sprovođenje mera zaštite i prevencije snose organi poslovođenja visokoškolskih ustanova kao i da će Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa institutima/zavodima za javno zdravlje redovno pratiti realizaciju nastave na visokoškolskim ustanovama i prilagođavati preporuke trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

U preporukama se navodi da je studente potrebno organizovati u manje grupe tokom držanja nastave, odnosno provera znanja, a veličinu grupe odrediti na osnovu broja mesta u amfiteatrima, učionicama, vežbaonicama i drugim prostorijama tako da udaljenost između studenata bude najmanje 1,5 metara, odnosno da po studentu treba obezbediti četiri kvadratna metra.

„Moguće je teorijsku nastavu držati onlajn ili kombinovano, tako što će se deo nastave držati preko platforme, a deo u zgradi visokoškolske ustanove, ali u manjim grupama i uz primenu svih mera i sredstava zaštite. Osim toga, visokoškolske ustanove koje obezbede dovoljno prostora, mogu da održavaju redovnu nastavu u svojim prostorijama“, piše u preporukama.

Navodi se i da praktična nastava podrazumeva obaveznu primenu svih mera i sredstava zaštite, odnosno da se pored obavezne upotrebe zaštitnih maski, vežbe mogu držati i uz korišćenje vizira i/ili skafandera, u skladu sa potrebama i mogućnostima visokoškolske ustanove.

„Zaposleni na visokoškolskim ustanovama i studenti moraju da nose maske, tako da maska prekriva usta, nos i bradu. Praktičnu nastavu koja podrazumeva samostalni rad studenata, rešavanje zadataka ili problema kao i rad kroz interakciju sa kolegama, ukoliko je moguće, organizovati preko platforme“, stoji u preporukama.

Predviđeno je i da između predavanja bude dovoljno duga pauza kako se dve grupe studenata ne bi susretale i kako bi se ostavilo vremena za čišćenje, dezinfekciju i provetravanje prostora gde su studenti boravili.

„Održavanje ispita organizovati tako da se termini ispita ne preklapaju i da čekanje studenata ispred prostorije gde se ispit održava bude što kraće uz održavanje preporučene udaljenosti između studenata od najmanje 1,5 metara“, piše u preporukama.

Navodi se da se preporučuje da se ne organizuju skupovi, proslave i slična dešavanja na visokoškolskim ustanovama, kao ni grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba.

„Preporučuje se da kafeterije i slični prostori gde se prodaje i služi voda, sokovi, kafa ili hrana, a koji se nalaze u sklopu ustanove, ne rade do daljnjeg, kako bi se sprečilo okupljanje većeg broja osoba na jednom mestu i sprečilo zadržavanje u grupama“, piše u preporukama.

Navodi se da je svakodnevno pre početka rada visokoškolskih ustanova potrebno čistiti i dezinfikovati prostor, pribor i opremu, kao i provetravati prostorije najmanje pola sata nakon čišćenja.

„Radnici na visokoškolskim ustanovama i studenti moraju biti bez simptoma koji ukazuju na Kovid-19 (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa) pri dolasku na visokoškolske ustanove. Neophodno je da se na ulazu u objekat postavi dezobarijera, kao i da se obezbedi dovoljno lične zaštitne opreme za zaposlene, dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku u amfiteatrima, čitaonicama i svim ostalim prostorijama gde studenti borave i uče“, piše u preporukama.

Dodaje se da je neophodno obezbediti dovoljno toplomera uz informaciju gde se studenti mogu javiti kako bi mogli da izmereu telesnu temperaturu, ako se ne osećaju dobro.

„U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na Kovid-19 zaposleni u visokoškolskoj ustanovi treba da se javi nadredjenom i ne dolazi na posao, te da se javi svom izabranom lekaru u domu zdravlja. U situaciji pojave sumnje na obolevanje od COVID-19 kod zaposlenog, uprava visokoškolske ustanove je u obavezi da o tome odmah obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja“, piše u preporukama.

Više vesti o kovidu-19 i posledicama pandemije u zemlji i svetu čitajte na stranici Koronavirus.