Branilac Obradovića uputio prigovor zbog "nezakonitog postupanja" tužioca za VTK

Vesti 16. okt 202011:42 > 11:51
Izvor: N1

Advokat Vladimir Gajić, branilac uzbunjivača iz Krušika Aleksandra Obradovića, uputio je prigovor Apelacionom tužiocu u Beogradu zbog, kako je naveo, nezakonitog postupanja Tužioca za visokotehnološki kriminal Branka Stamenkovića i postupajućeg zamenika tužioca u predmetu Aleksandra Momčilovića.

Gajić je naveo da krivični postupak od samog početka karakterišu nepravilnosti u radu tužioca za visokotehnološki kriminal.

„Krivični postupak počeo je na dan kada je osumnjičeni Aleksandar Obradović lišen slobode 18. septembra 2019.godine. Tužilaštvo do skoro nije omogućilo uvid okrivljenom i njegovom braniocu u nijedan dokaz na osnovu kojeg tužilaštvo tereti okrivljenog po osnovu sumnje da je izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret“, naveo je on.

Gajić dodaje da, izuzev spisa predmeta koji su braniocu dati na uvid i kopiranje u oktobru 2019. godine i koji su svi kao dokumenti nastali na dan hapšenja osumnjičenog, „sve do 5. oktobra 2020. godine kada je tužilaštvo bilo spremno da braniocu omogući delimičan uvid u dokaze, o čemu govori činjenica da je branilac tek 6. oktobra 2020.godine predao molbu za kopiranje spisa predmeta, tužilaštvo skoro godinu dana nije ispunilo svoju osnovnu obavezu prema okrivljenom koja se odnosi na pravo okrivljenog da se upozna sa dokazima koji ga terete“.

POVEZANE VESTI

Dodaje se da je nadležno tužilaštvo 23. septembra 2020. godine sačinilo Naredbu o čuvanju tajne, kojom je, po proceni Gajića, oko 80 odsto dokaza koji se nalaze sada u spisu predmeta proglašeno za tajnu, „uz obavezu branioca da se u smislu čl.304 ZKP-a obaveže na čuvanje podataka koji mu budu dati na raspolaganje“.

Gajić navodi da je tu naredbu odbio da potpiše, kao i Službenu belešku u vezi sa činjenicom da je odbio da potpiše naredbu tužioca.

„Za odbranu, odnosno branioca, ne mogu postojati tajne u postupku“, naveo je između ostalog Gajić.

Branilac Obradovića kaže da je 5. oktobra 2020. godine „pod prismotrom u prisustvu saradnika postupajućeg zamenika tužioca Aleksandra Momčilovića izvršio pregled delimičnog dela spisa“.

„U molbi za kopiranje spisa od 6. oktobra 2020. godine zahtevao sam da mi se kopiraju i Naredba o čuvanju tajne, Službena beleška i korice spisa odnosno popis sadržaja spisa. Tužilac nije dozvolio kopiranje ovih dokumenata sa usmenim obrazloženjem da se radi o aktima koji nisu dokaz u postupku“, naveo je Gajić i konstatovao da ti akti predstavljaju dokaz o nezakonitom postupanju tužioca za visokotehnološki kriminal koje tužilac ne može da uskrati odbrani.

Gajić kaže da je 14. oktobra 2020.godine postupajući tužilac saslušao kao svedoka Stevana Nikčevića, državnog sekretara Ministarstva za turizam, trgovinu i telekomunikacije.

„Pored ostalog, a to je zabeleženo i u zapisniku, svedok se izjašnjavao na neke dokumente koje mu je tom priliko predočio tužilac. Dokumenti koji su predočavani svedoku spadaju u dokumente koje tužilac nije dao na uvid odbrani, jer je branioca de fakto ucenio potpisivanjem upozorenja koje se na branioca ne može odnositi pravilnim tumačenjem odredbe čl.304 ZKP-a“, naveo je Gajić.

On podseća i da je tužilac Branko Stamenković dao izjavu medijima kako se bliži okončanje istrage i podizanje optužnice protiv Aleksandra Obradovića.

„Smatram da je neprofesionalno da tužilac najavljuje preko medija podizanje optužnice, u fazi kada je istraga u toku, i kada tužilac ima obavezu da prikuplja i dokaze koji idu u korist odbrane, kao i u momentu kada istraga još uvek nije stigla ni do faze da tužilac omogući odbrani, da predloži svoje dokazne predloge u toku istrage u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku“, navodi se.

Podseća da tužilaštvo već godinu dana drži okrivljenog pod istragom u kojoj je okrivljeni proveo tri meseca u pritvoru, a da za to vreme odbrana nije videla nijedan dokaz na osnovu kojeg tužilac tereti okrivljenog.

„Paradoks je ovde još veći ako se ima u vidu da dokaze nije video ni sam tužilac sve do okončanja veštačenja“, navodi Gajić i ocenjuje da tužilac donosi odluku „preko koje je valjda smislio da zapuši usta odbrani i okrivljenom i to baš u vezi sa dokazima, a to su pre svega komercijalni ugovori i izvozne dozvole iz čijeg sadržaja se vidi ko se sve u vezi prodaje oružja koje proizvodi HK Krušik bavio kriminalom na štetu te kompanije i interesa Republike Srbije, a zbog čega nema govora o bilo kojim tajnama kao što to propisuju i zakoni koji se odnose na tajne“.

„Na ovaj način kako postupa tužilaštvo, očigledna je namera da se od javnosti sakriju činjenice koje govore u prilog tvrdnjama koje je izneo Aleksandar Obradović i koje ukazuju na kriminal u vezi sa trgovinom oružjem iz HK Krušik Valjevo“, smatra Gajić.

„Na kraju, ostaje da Apelaciono tužilaštvo pre nego što ovaj predmet eventualno izađe pred sud, oceni da li je u skladu sa elementarnim civilizacijskim vrednostima odluka tužioca da uskrati odbrani i okrivljenom da se upoznaju sa odlučujućim dokazima u ovoj krivično pravnoj stvari ili će da pruži zaštitu nižem tužiocu u pokušaju da vodeći krivični postupak protiv uzbunjivača, zaštiti organizovani kriminal u koji je umešan vrh izvršne vlasti, menadžment HK Krušik Valjevo i privilegovani trgovci oružjem od kojih se neki nalaze godinama pod sankcijama okarakterisani kao ‘neprijatelji mira'“, zaključio je Gajić.

Gajić od Apelacionog tužilaštva traži da izda obavezujuće uputstvo nižem tužiocu, da skine oznaku tajne sa predmeta ili da mu omogući kopiranje Naredbe o čuvanju tajne od 23. septembra 2020. godine, Službene beleške od 23. septembra 2020. godine i popis sadržaja spisa predmeta jer to, kako navodi, nisu dokazi na kojima se temelji optužba, „pa samim tim ne mogu biti tajna za branioca, već se radi o dokazima o nezakonitom postupanju tužilaštva, na koje odbrana ukazuje i koje ima pravo da ovim dokumentima dokazuje“.