LABRIS: LBGT osobe žrtve diskriminacije na poslu i prilikom zapošljavanja

Vesti 13. nov 202014:29 > 14:36
N1

Iako je u poslednjih deset godina zabeležen značajan napredak u stepenu pravne zaštite koju uživaju LGBT osobe, one se i dalje suočavaju sa diskriminacijom pri zapošljavanju ili na poslu, rečeno je povodom završetka projekta "Ravnopravnost i različitost na radnom mestu" organizacije Labris.

Tokom sprovođenja projekta, učesnici su na fokus grupama delili svoja iskustva na radnom mestu, među kojima su brojnija negativna, rekla je programska koordinatorka za razvoj zajednice Labrisa Minja Pavlović.

„Njihove poruke su veoma jasne, poput one da osoba nije dobila posao zato što je trans muškarac, ili da su ženi dobacivali na poslu zato što je lezbejka, i govore o tome da se mnogi već na razgovoru za posao suoče sa diskriminacijom, ili se zaposle pa su primorani da daju otkaz zbog pritiska okoline“, kaže Pavlović.

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Saša Gajić analizirao je radno i zakonodavstvo koje se odnosi na zdravstveno osiguranje, tražeći da li su odredbe u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije.

„Postoji nesklad između osnovnih i posebnih pravnih propisa, pa tako često neki drugi zakon dopušta ono što Zakon o zabrani diskriminacije zabranjuje, i dolazimo u šizofrenu situaciju da ne znamo koje pravilo važi“, upozorio je Gajin.

On je kao tipičan primer diskriminatornih odredbi naveo propis da proceduru vantelesne oplodnje na račun Fonda zdravstvene zaštite može da ostvari samo žena koja je u braku, dok ona koja „živi sama“ može samo izuzetno da koristi to pravo.

„Nije objašnjeno zašto se ‘ženi koja živi sama’ to dopušta samo izuzetno, a ne zna se ni na osnovu kojih kriterijuma se utvrđuje da se radi o ‘izuzetnom’ slučaju“, pojasnio je Gajin i podsetio da zakoni takođe ne prepoznaju osobe koje ne žive same već u istopolnim partnerstvima.

Programska koordinatorka Labrisa Maja Šenk dodala je da, kada je reč o ravnopravnosti na radnom mestu, ima i pozivitnih primera.

„Četiri velike firme u Srbiji primenjuju antidiskriminaciona pravila u svom poslovanju, a to su Hemofarm, Ernst&Young, Erste banka i PepsiCo“, rekla je Šenk i pozvala druge kompanije da im se pridruže.