Vlada Kosova usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije 2021-2023.

Vesti 21. dec 202019:03 > 19:06
N1

Vlada Kosova usvojila je Strategiju za borbu protiv korupcije 2021-2023 i akcioni plan za njenu primenu, a kako je saopšteno, taj dokument biće ojačan drugim strateškim dokumentima iz oblasti bezbednosti i pravde koji će uskoro biti usvojeni.

„Sprečavanje i borba protiv korupcije je obaveza koja proističe iz važećeg zakonodavstva, odnosno iz zakonskog okvira koji pokriva prijavljivanje imovine, sukoba interesa, zaštite uzbunjivača i obaveze koja proizlazi iz članstva Kosova u međunarodnim mehanizmima za borbu protiv korupcije“, navedeno je u saopštenju Vlade Kosova.

Takođe se ističe da su strategija i akcioni plan za njenu primenu pripremljeni uz sveobuhvatan pristup bavljenju korupcijom kao horizontalnom obavezom, gde sve relevantne institucije stupaju u interakciju da bi je primenile.

„Sadrži prioritetne akcije, uglavnom pod odgovornošću Agencije za borbu protiv korupcije, za jačanje relevantnih mehanizama za borbu protiv korupcije, povećanje transparentnosti postupanja javnih institucija, integritet javnih zvaničnika i transparentnost u njihovim postupcima zapošljavanja, poboljšanje pravnog okvira protiv korupcija i drugo“, navedeno je.

Agenciji za borbu protiv korupcije preporučuje se da, u okviru nadležnosti, kontinuirano dopunjuje i jača Strategiju i Akcioni plan, kako bi odgovarali na izazove i prepreke utvrđene u sprečavanju i borbi protiv korupcije.

„Treba napomenuti da će, s obzirom da je prevencija i borba protiv korupcije vrlo široko polje i prioritet ove vlade, ova Strategija biti dopunjena, ojačana i komuniciraće sa drugim strateškim dokumentima, sa Kosovskom strategijom bezbednosti i Kosovskom strategijom pravde, koja će uskoro biti dostavljena Vladi na usvajanje“, navedeno je u saopštenju.