BIRODI: Ispitati proceduru izbora predsednice i zamenika predsednika Saveta REM

Vesti 23. dec 202008:52 > 08:57
REM logo
N1

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) zatražio je da se ispita da li je prilikom izbora predsednice Saveta REM i zamenika predsednika Saveta REM došlo do kršenje člana 1 Кodeksa ponašanja članova Saveta REM, koji reguliše integritet i člana 2 koji je posvećen objektivnosti, nezavisnosti i nepristrasnosti.

Ključni problem je činjenica da ni Zakonom o elektronskim medijima, ni Statutom (Republičke radio-difuzne agencije umesto REM-a) i Poslovnikom (Republičke radio-difuzne agencije umesto REM-a) nije dovoljno precizno regulisana procedura izbora rukovodilaca tela koje je vrhovna vlasta na nivou elektronskih medija, ukazuje BIRODI.

POVEZANE VESTI

Ta procedura, kako se dodaje, trebalo bi da sadrži i način predstavljanja programa rada kandidata za funkcije predsednika i zamenika predsednika, popis kriterijuma na osnovu kojih se evaluiraju, odnosno boduju kandidati pri oceni za funkcije predsednika i zamenika predsednika, odnosno kako obezbediti primene Kodeksa članova Saveta REM.

Ova normativna praznina i činjenica da je izbor predsednice i zamenika predsednika izvršen u okviru dopunske tačke dnevnog reda u nekompetitivnoj proceduri bez prisustva svih članova Saveta REM sa po jednim kandidatom za upražnjene funkcije predstavlja potencijalno kršenje Kodeks ponašanja članova Saveta REM, upozorava BIRODI.

Na integritet izbornog procesa utiče i činjenica da se na sajtu REM nalaze Statut i Poslovnik Republičke radio-difuzne agencije umesto da u imenu stoji Regulatorno telo za elektronske medije.

Time se otvara pitanje za koje telo su izabrani navedni kandidati, za RRA ili REM i zašto do sada nije došlo do usklađivanja podzakonskih akata sa imenom institucije čiji rad regulišu, za razliku od Kodeksa ponašanja članova Saveta REM koji u svom imenu ima REM, stoji u saopštenju BIRODI.