Regionalna posvećenost povratku raseljenih na Kosovo

Vesti 15. jul 201516:19 > 19:15
N1

U Prištini je održan sastanak Regionalne inicijative za obezbeđivanje trajnog rešenja za raseljena lica sa Kosova. Institucije, učesnice iz Prištine, Beograda, Podgorice, Skoplja iskazale su svoju posvećenost regionalnoj saradnji u pružanju pomoći raseljenim licima s Kosova, kako bi se obezbedila trajna rešenja.

S Kosova je još od završetka sukoba, nakon 16 godina, prema informacijama Ministarstva za povratak i zajednice, raseljeno 200.000 ljudi, od kojih se vratilo samo 762. Sastanak misije OEBS-a na Kosovu i Komesarijata UN za izbeglice teži da se pruži pomoć raseljenim licima s Kosova i obezbedi trajno rešenje, uključujući opcije dobrovoljnog povratka i integracije.

„U interesu nam je da u narednom periodu postignemo i kroz ovaj format to je da na regionalnom nivou, uključujući i činioce koji su nadlezni za ta pitanja u svojim sredinama, postignemo jedan okvir, da pripremimo bazu koju ćemo nadograđivati konkretnim planovima, projektima i idejama, da što vise privučemo pažnju međunarodnih institucija“, kaže Dušan Kozarev izi Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije.

Na sastanku je rečeno i da nedostatak tačnih informacija otežava postizanje efikasnijih rezultata.

„Mislim da je najvažnije da se sastanemo i da zajednički započnemo analizu situacije. Ideja o vremenskom okviru, ideja o tome šta mislimo sa sveobuhvatnošću, ko su ljudi koji čekaju, kakve informacije imamo o njihovoj situaciji i o napretku rešavanja problema i šta možemo poboljsati“, kazao je Endrju Mejn, regionalni predstavnik UNHCR-a za jugoistočnu Evropu.

Ministar za povratak i zajednice u Vladi Kosova Dalibor Jevtić se osvrnuo i na zadnje napade na srpske građane, rekavši da to ne treba da služi kao obeshrabrenje.

„Ja sam ovu situaciju nazvao alarmantnom u pravom smislu te reči da je potrebno zaista veće angažovanje svih, kako bi se na preventivam način sprečila namera grupe ljudi koji čine ova nedela, čija je namera da destabilizuju situaciju na terenu da zaplaše ne samo povratnike. Ovo nas ne sme obeshrabriti“, kaže Dalibor Jevtić, ministar za povratak i zajednica u Vladi Kosova.

Prvi zajednički sastanak Regionalne inicijative za obezbeđivanje trajnog resenja za raseljena lica sa Kosova, održan je krajem prosle godine u Skoplju.