Sistem da radi za Rome, a ne Romi za sistem

Vesti 15. jul 201520:14 > 20:17
Reuters

Šef ekspertke grupe za izradu Strategije inkluzije Roma do 2025. godine Goran Bašić ocenio je da će taj dokument ostati mrtvo slovo na papiru ukoliko se ne obezbede mehanizmi za njeno sprovođenje.

On je na otvaranju sastanka ekspertske i međuresorne Radne grupe za izradu ovog dokumenta rekao da će se u slučaju njene primene truditi da iskoriste sve ono što se može aktivirati u sistemu kako bi „sistem radio za Rome“.

„Ne da Romi rade za sistem i da fingiraju da postoji nekakav privid poboljšanja, nego da sistem radi za Rome. Mislim da se na ekonomičan, racionalan način, može očekivati da ta strategija u dogledno vreme da odgovarajuće rezultate“, rekao je Bašić.

Državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Nenad Ivanišević, koji je i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma, rekao je da predstavnici vladinog i nevladinog sektora razgovaraju kako konačan tekst strategije ne bi bio „mrtvo slovo na papiru“.

Nameru da to bude „živ dokument“, kako je ocenio, pokazuje i to što je predsednik Radne grupe istovremeno i predsednik Nacionalnog saveta Roma, a da najveće učešće u pisanju Strategije imaju nevaldine romske organizacije.

Sastanak ekspertske i međuresorne radne grupe za izradu dokumenta „Strategija za inkluziju Roma u Republici Srbiji 2015-2025“ biće održan u naredna dva dana u Subotici.