Usvojene izmene Zakona o javnom beležništvu

Vesti 05. nov 201414:34 > 14:37
Tanjug/Rade Prelić

Skupština Srbije usvojila je većinom glasova izmene i dopune Zakona o javnim beležnicima i o prometu nepokretnosti, koji predviđaju da od sada i građani i advokati mogu da sastavljaju ugovore o prometu nepokretnosti.

Za izmene Zakona o javnom beležništvu glasao je 161 poslanik, dok je za izmene i dopune Zakona o prometu nepokretnosti glasalo 164 poslanika.

Usvojenim zakonskim rešenjima, ukida se isključiva nadležnost notara za sklapanje ugovora o nepokretnosti i oni se obavezuju da plaćaju porez na ostvarenu zaradu. Sada ugovor o prometu nepokretnosti mogu da sastavljaju i ugovorne strane u pisanom obliku, ali taj ugovor na kraju mora da overi javni beležnik.

Overa se vrši kako bi ugovor dobio karateristike javne isprave i kako bi mogao da služi kao osnov za upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti.

Promenama Zakona o javnim beležnicima, notari su sada dužni da iznos od 30 odsto naplaćene nagrade bez PDV-a, uplate na račun propisan za uplatu javnih prihoda u roku od 15 dana od dana naplate, što do sada nije bilo slučaj. Ta sredstva će ići u budžet, a njihova krajnja namena trebalo bi da bude „pokrivanje rashoda sudova u zemlji i popravljanje materijalnog stanja zaposlenih u sudovima“.

Poslanici su izglasali da predloženi zakoni stupe na snagu prvog, a ne osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku, kako bi se „sprečila šteta po građane i druga pravna lica“.