Transparenost: Bez volje za departizaciju javnih preduzeća

Vesti 05. nov 201415:55 > 16:01
Medija centar Beograd

U Srbiji, 22 meseca od donošenja Zakona o javnim preduzećima, nije bilo volje da se sprovede depolitizacija i profesionalizacija tih preduzeća, a do primene načela transparentnosti, profesionalizacije i odgovornosti u njima, nije došlo, pokazalo je istraživanje organizacije Transparentnost Srbija koje je danas predstavljeno.

Primenom Zakona o javnim preduzećima, koji je jedan od prvih reformskih koraka nove vlasti u Srbiji u borbi protiv korupcije, trebalo je da se prekine dugogodišnja praksa korišćenja javnih preduzeća za stranačke potrebe, kroz primenu načela transparentnosti, profesionalizacije i odgovornosti, ali do toga nije došlo, rečeno je prilikom predstavljanja rezulatata istraživanja o primeni Zakona o javnim preduzećima.

To istraživanje sprovedeno je na uzorku od 25 republičkih, pokrajinskih i lokalnih javnih preduzeća, pokazalo je da mnoge odredbe tog zakona uopšte nisu primenjene, kao i da primena zakonskih novina nije dovela do prekida dugogodišnje loše prakse departizacije i depolitizacije preduzeća i izbora profesinalnog menadžmenta, pokazalo je istraživanje.

„Iako je zakon jasno propisao da konkursi za izbor direktora javnih preduzeća moraju biti raspisani do 30. juna 2013. godine, od preduzeća koja su učestvovala u istraživanju, okončan je samo jedan konkurs i to u EPS-u“, naveo je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić. To, kako je rekao, predstavlja najsnažniji dokaz da ne postoji politička volja da se izaberu direktori koji bi doprineli departizaciji i profesionalziaciji upravljanja javnim preduzećima.

Nenadić: Problema ima i prilikom izbora direktora

„Problem postoji i kod merila i procedura za izbor direktora javnih preduzeća na lokalnom nivou, gde su uočeni brojni propusti“, napomenuo je Nenadić i dodao da postoje problemi i kod imenovanja Nadzornih odbora javnih preduzeća, čiji su članovi često imenovani i godinu dana posle stupanja na snagu novog zakona, uz kršenja pravila o izboru nezavisnog člana Nadzornog odbora.

Nenadić je naveo da je i dalje prisutna pojava da javna preduzeća troše ogroman novac na sponzorstva i donacije, što nije opravdano, jer, kako je rekao, ako imaju viška novca, treba da ga daju u budžet da se rasporedi gde je najpotrebniji.

Situacija nije bolja ni kada je reč o kontroli rada i odgovornosti javnih preduzeća, a istraživanje je pokazalo da postoje ozbiljni problemi ne samo u sprovođenju, nego i u usvajanju godišnjih programa rada javnih preduzeća i od 13 republičkih preduzeća obuhvaćenih uzorkom, za pet njih, Vlada nije dala saglasnost za njihov program rada za 2014. godinu.