Advokat: Inspektor zabranio Euro Litijumu korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Vesti 26. sep 202219:26 8 komentara

Inspektor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je nekoliko rešenja kojim se kompaniji Euro Litijum Balkan zabranjuje korišćenja poljoprivrednog zemljišta, od prve do pete klase u nepoljoprivredne svrhe u katastarskim opštinama Šušeoka i Lukavac, potvrdio je za N1 advokat Sreten Đorđević, pravni zastupnik pokreta gradjana „Marš sa Kolubare“.

Pročitajte još:

On je naglasio da je njegova advokatska kancelarija još u novembru prošle godine podnela prijavu republičkoj inspekciji za poljoprivredu i šumarstvo i ukazala na sumnju na nezakonito poslovanje kompanije Euro Litijum Balkan u okviru projekta Valjevo – Mionica i projekta Valjevo – Sever.

Po dosadašnjim saznanjima advokata Đorđevića ovo je prvo, ili jedno od prvih rešenja ove vrste u Srbiji, protiv rudarskih kompanija.

Po tvrdnjama Đorđevića, Odeljenju poljoprivredne inspekcije resornog Ministarstva je trebalo više meseci da pribavi relevantnu dokumentaciju.

„Iz dopisa koji nam je stigao sredinom septembra proizilazi da je Ministatrstvo tokom juna donelo više rešenja protiv kompanije Euro Litijum Balkan i da je tokom inspekcijskog nazora utvrđeno više nezakonitosti u radu ove kompanije, što bi se moglo svesti na činjenicu da kompanija Euro Litijum Balkan godinama u nazad na poljoprivrednom zemljištu, od prve do pete klase, izvodi građevinske i rudarske radove što je apsolutno zabranjeno zakonom. Oni nisu pribavili odgovarajuće dozvole, oni nemaju ni rešenja o promeni namene tog zemljišta. Iz ugla propisa o poljoprivredi oni su potpuno na divlje radili sve ovo na terenu, na šta nisu imali prava. Ne samo što su kopali bušotine i radili određena geološka istraživanja, tu ima podataka o tome da su oni za potrebe tih istraživanja trasirali puteve u dužini od više stotina metara na obradivom zemljištu“ , rekao je za N1 advokat Djordjević.

Podsetio je da je u dolini Kolubare zemljište najkvalitenije, prve, druge, treće klase i naveo da je svo to zemljište protivzakonito od strane kompanije Euro Litijum Balkan okupirano.

„Ministarstvo je konstatovalo, odnosno inspekcija, da su dokazi koji su prikupljeni u ovom postupku inspekcijskog nadzora i kontrole bili dovoljni da se potvrdi naša sumnja da su istražne bušotine više desetina, ponekad i stotine puta sadržale u sebi otpadne vode, odnosno rudarske vode koje sadrže više stotina puta bora od dozvoljenih. Takvo zemljište nije moguće da više bude upotrebljivano za poljoprivrednu proizvodnju“, rekao je Đorđević.

Obaveštenje o vršenju istražnih radnji litijuma i bora u katastarskim opštinama Šušeoka i Lukavac i ispuštanja opasnih i štetnih materija na poljoprivredno zemljište – hitne mere radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti po život ili zdravlje ljudi, imovinu veće vrednosti, životnu sredinu ili biljni i životinjski svet Poljoprivredna republiča inspekcija dostavila je nadležnima u Ministarstvu rudarstva i energetike, Odeljenju rudarske i geološke inspekcije, Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, sektoru za vanredne situacije, odeljenju za vanredne situacije u Valjevu, Republičkoj inspekciji za zaštitu životne sredine, Ministarstvu za zaštitu životne sredine, načelniku Kolubarskog upravnog okruga, inspekciji rada, građevinskoj i sanitarnoj inspekciji i Republičkoj direkciji za vode.

Komentari (8)

Vidi sve komentare