Advokatska komora Srbije organizuje jednodnevnu obustavu rada

Vesti 23. sep 202114:34 > 14:4293 komentara
Protest advokata, advokati protest,
N1

Upravni odbor Advokatske komore Srbije doneo je odluku o jednodnevnoj obustavi rada advokata, koja će se desiti sutra, 24. septembra.

Kako se navodi na sajtu AKS, na dan obustave rada advokati Srbije neće postupati u postupcima pred sudovima i drugim organima bez izuzetaka.

POVEZANE VESTI

„Obustava se odnosi na sve postupke uključujući i tzv. pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama. U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta“, navodi se u saopštenju.

AKS navodi i da putem medija treba obavestiti građane o obustavi rada i posledicama, uz, kako kažu, „informaciju da jedinog krivca za obustavu mogu naći u Vrhovnom kasacionom sudu (VKS)“.

VKS je prošle nedelje usvojio dopunu svog stava iz maja 2018. godine, prema kojem su se sudovi do sada upravljali kada je reč o tužbama građana protiv banaka zbog naplate troškova obrade kredita. Prema toj dopuni, banke imaju pravo da naplaćuju naknade na ime troškova obrade kredita, bez obaveze da navode strukturu i visinu pojedinačnih troškova od kojih se te naknade sastoje. Isto važi i za naplatu premije osiguranja stambenih kredita kod NKOSK.

„Obustavom rada advokati Srbije izražavaju najoštrije protivljenje objavljenim pravnim stavovima Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, kojima se na direktan način narušava pravna sigurnost građana Republike Srbije i menja dosadašnja sudska praksa naših sudova. Advokatska komora Srbije upozorava da doneti pravni stavovi predstavljaju poslednji u nizu pokušaja da se u pravni sistem Republike Srbije uvedu rešenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu građana“, navodi AKS.

Nakon što je advokatura, u dva navrata, kako kažu, „uspela da odbrani prava građana prilikom pokušaja donošenja nacrta izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, a naročito da se preko zakonodavne vlasti autentičnim tumačenjima utiče na konkretne sudske postupke koje naši građani vode protiv banaka“, sada se, dodaju, pribegava ostvarenju istog cilja preko najviše sudske instance.

Advokatska komora Srbije smatra da je doneti pravni stav da je pravno valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK u direktnoj suprotnosti sa dosadašnom nespornom praksom svih sudova u Srbiji, uključujući i Vrhovni kasacioni sud. Primena ovakvog stava dovela bi do gubitka sporova na štetu građana, a u korist banaka, smatraju u AKS.

„Advokatska komora Srbije ukazuje da dopuna stava Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda o dozvoljenosti ugovoranja troškova kredita, a bez obaveze banke da posebno dokazuje strukturu troškova dovodi do povlašćenog položaja banaka u odnosu na ostale privredne subjekte, a na štetu građana. Advokatska komora Srbije smatra da se ovakvim postupanjem najviša sudska instanca u Republici Srbiji stavila na stranu ekonomskih interesa poslovno-bankarskih centara moći i izražava svoju sumnju u nezavisno postupanje Vrhovnog kasacionog suda u konkretnom slučaju“, zaključuje se u saopštenju.

Komentari

Vaš komentar