BIRODI: Nadzorni odbor za kampanju u rukama stranaka – neophodno promeniti to

Vesti 29. jan 202218:26
N1

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) saopštio je da je neohodno promeniti način izbora članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju, jer je sada predviđeno da ih predlažu i biraju Vlada Srbije i poslaničke grupe u Skupštini Srbije.

Na taj način će članovi Nadzornog odbora zavisiti od stranaka koje ih predlažu, bez obzira da li su vladajuće ili opozicione, a u izbornom procesu oni treba da odlučuju da li te stranke krše zakone i procedure, navodi se u saopštenju.

Povezane vesti

BIRODI ukazje da je to školski primer etičkog sukoba interesa, jer se o zakonskom sukobu interesa ne može govoriti, pošto članovi Nadzornog odbora nisu javni funkcioneri u smislu Zakona o sprečavanju korupcije.

Ovaj etički sukob interesa se jedino može prevazići izmenom načina predlaganja, tako da prelagači budu van političkih partija: univerziteti, strukovna udruženja, sindikati i organizacije civilnog društva, predlaže BIRODI.

Na taj način bi se, dodaje se, izbeglo zakonsko rešenje koje je direktno suprotno članu 5 Ustava Srbije, koji glasi da „političke stranke ne mogu neposredno vršiti vlast, niti je potčiniti sebi”.

Ukoliko bi se zadržalo postojeće rešenje, ne samo da bi članovi Nadzornog odbora bili u zavisnom položaju u odnosu na političke partije koje su učesnice izborne kampanje, već se vrši i potčinjavanje Narodne skupštine političkim partijama, upozorio je BIRODI.

Na taj način će Srbija pored Privremenog tela za praćenje medija, čiji su članovi takođe predstavnici partija, dobiti još jedno partijsko telo, ovog puta sa ciljem da stranke same sebe kontrolišu tokom izborne kampanje i uskraćujući Narodnoj skupštini nadzornu ulogu garantovanu zakonom, navodi BIRODI.

Komentari (0)

Vidi sve komentare