BIRODI: Poništiti intervjue za direktora Agencije za sprečavanje korupcije

Vesti 28. dec 202217:32
Logo (acas.rs)

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) pozvao je Ministarstvo pravde i Pravosudnu akademiju da ponove konkurs za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije, uz prethodnu doradu Pravilnika koji reguliše proces izbora.

BIRODI se takođe izvinio profesoru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Dobrosavu Milovanoviću što su njegovo ime u ranijem saopštenju stavili kao ime javnog tužioca člana Komisije za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije.

Ta nenamerna greška ne umanjuje činjenicu da je navedeni konkurs sproveden u ambijentu izostanka jasnih kriterijuma na osnovu koji su izabrani članovi Komisije, ocenjeno je u saopštenju.

Izostala je i promocije konkursa u javnosti kako bi se prijavio adekvatan broj kandidata i kad je u pitanju kvantitet i kvalitet, navodi BIRODI i iznosi činjenice o postojanju sukoba interesa u slučaju člana Komisije iz reda javnih tužilaca i u slučaju člana Komisije iz reda sudija.

U saopštenju se poziva i na ranije donetu odluku Visokog saveta sudstva da sudije ne mogu biti članovi komisija za izbor članova lokalnih antikorupcijski tela.