Bodrožić: Radne grupe ne mogu uticati na bezbednost novinara

Vesti 29. dec 202012:11
željko bodrožić
N1

Gomilanje radnih grupa koje se bave zaštitom novina ne može bitnije da utiče na njihovu bezbednost, izjavio je predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić.

„Bezbednost novinara je moguće postići samo dobrim radom organa javne vlasti, poput policije i tužilaštva, i javnim zagovaranjem prava novinara da, u ime javnosti, istražuju i postavljaju pitanja od javnog interesa a da za to ne snose nikakve posledice“, rekao je on za agenciju Beta.

Bodrožić je naveo da u Srbiji postoji Stalna radna grupa za zaštitu novinara u kojoj su predstavnici medijskih udruženja i asocijacija i da rezultatima njenog rada NUNS nije potpuno zadovoljan jer bezbednost novinara u celini nije popravljena.

„Smatramo, međutim, da je postignut napredak koji može da bude dobro iskorišten. Poboljšani su kontakti i razumevanje između policije i tužilaštva sa jedne i novinarskih organizacija i udruženja sa druge strane, u toku jer usklađivanje evidencija o prijavljenim slučajevima i slično“, dodao je on.

„NUNS smatra da rad Stalne radne grupe treba nastaviti i podržati, ali da to nije dovoljno da bi se rešili problemi vezani za pritiske i napade na novinare. Jedan od osnovnih uslova je javno zagovaranje prava novinara da postavljaju pitanja od javnog značaja i iveštavaju o temama i događajima od javnog značja a da pri tome ne snose nikave posledice“, naglasio je on.

Žestoke kampanje protiv novinara

Bodrožić je upozorio da se „u praksi vode žestoke kampanje protiv takvih novinara i medija, čime se dovodi u putanje ne smao njihova javna uloga, nego i njihova fizička bezbednost. U tim napadima prednjače vladajući krugovi, a u njih se odskoro direktno uključena i Skupština Srbije“.

„Smatramo da zaustavljanje ili bitno ograničavanje takvih i sličnih napada ima presudan značaj za bezbednost novinara i slobodu javne reči u Srbiji. Ukoliko dve nove grupe budu učinile nešto više na rešavanju problema vezanih za javno zagovaranje zaštite novinara i njihovih prava, snažno ćemno pozdržati takav napor“, rekao je on.

Bodrožić je podstio da je posebna radna grupa ranije formirana na inicijativu zaštitnika građana, ali konkretnih rezultata još nema, dok je radna grupa koju formira Vlada Srbije treća radna grupa zaštitu novinara.

„Glavni zadatak Stalne radne grupe je da olakša prijavljivanje slučajeva napada i pritisaka kako bi se u što kraćem roku obezbedila odgovabrajuća zaštita novinara, što je počelo da daje rezultate. Radna grupa, dakle, nema ‘izvorna ovlašćenja’ nego nastoji da olakša i ubrza rad organa javne vlasti koja takva ovlašćenja imaju“, objasnio je Bodrožić.

NUNS sprema zahteve

Prema njegovim rečima već sama činjenica da je uopšte potrebno praviti posebnu grupu za podsticanje rada organa javne vlasti je porazna po državu, ali okolnosti nameću takva rešenja.

„NUNS se nije opredelio za bojkot najnovije vladine radne grupe ali će, zajedno sa drugim udruženjima i asocijacijama, utvrditi i objaviti zahteve vezane za njen rad. U svakom slučaju, nismo spremni da prihvatimo da se nivo zaštite novinara i nivo medijskih sloboda ‘mere’ brojem radnih grupa koje se baƒve tim pitanjima. Smatramo da to, samo po sebi, ima formalan značaj i da je najvažnije da se ide ka promeni suštine, odnosno samog odnosa prema našoj profesiji u ljudma koji se baƒve novinarstvom“, rekao je Bodrožić.

Kako je istakao, NUNS će svu svoju energiju usmeriti ka nastojanju da novinari zaista budu zaštićeni, i kao i do sada, neće se ustezati od otvorene kritike poteza koje vuku vlađući krugovi niti će dozvoliti da formalno učešće NUNS-a u bilo kojoj od radnih grupa bude upotrebljavano kao „dokaz“ da se u Srbiji stanje zaista popravlja.

„Ocene o tome mogu da se izvlače jedino na osnovu onoga štio se u praksi dogadađa, a tu za sada ne vidimo pomake na bolje“, ocenio je on.