Da li biste položili test iz istorije: Pitanja na koja su odgovarali osmaci

Vesti 31. mar 202318:28 118 komentara
Nikola Pašić, Trg Nikola Pašića
Shutterstock/Milos Dumić

Pred vama su pitanja iz istorije na koja su odgovarali osmaci u Srbiji na probnom testu za malu maturu. Proverite da li se još sećate gradiva iz školskih dana:

  1. Кako se naziva istorijski period koji se završio u poslednjoj deceniji XV veka?

a) stari vek
b) srednji vek
c) novi vek
d) savremeno doba

2. Odredi kojoj deceniji i kojem veku pripada 1928. godina u kojoj je naučnik Aleksandar Fleming započeo istraživanje leka koji će dobiti naziv penicilin.

a) drugoj deceniji devetnaestog veka
b) trećoj deceniji devetnaestog veka
c) drugoj deceniji dvadesetog veka

d) trećoj deceniji dvadesetog veka

3. U kom istorijskom periodu je donet Sretenjski ustav (1835. godine)?

a) stari vek
b) srednji vek

c) novi vek
d) savremeno doba

4. Naziv Antanta odnosi se na:

a) grad u SAD;

b) teritoriju pod kontrolom druge države;
c) vrstu društvenog uređenja;
d) vojni savez.

5. Pod čijom vlašću se nalazila teritorija Balkanskog poluostrva koju su naselili Srbi prilikom doseljavanja početkom VII veka?

a) Кraljevine Ugarske
b) Hunske države
c) Franačkog carstva
d) Vizantijskog carstva

6. Кakvo je bilo društveno uređenje u starom veku?

a) rodovsko
b) robovlasničko
c) feudalno

d) kapitalističko

7. Na prostoru koje današnje države se odigralo krunisanje Stefana Dušana za cara Srba i Grka?

a) Srbije
b) Grčke

c) Severne Makedonije
d) Bugarske

8. Odredi šta je uzrok, a šta posledica Drugog srpskog ustanka:

a) Stvaranje Кneževine Srbije

b) Nasilje nad srpskim stanovništvom
c) Sticanje autonomije

9. Pročitaj odlomak iz istorijskog izvora i odredi o kojoj istorijskoj pojavi je reč.

„… Borio sam se protiv belačke dominacije i borio se protiv crnačke dominacije. Negovao sam ideal demokratskog i slobodnog društva u kojem sve osobe žive zajedno u harmoniji s jednakim mogućnostima. To je ideal za koji se nadam da živim i da ga ostvarim….“ Nelson Mandela

a) sloboda veroispovesti
b) suprotstavljanje rasizmu
c) borba za monarhiju
d) ekonomsko uređenje

10. Poveži događaje sa vekovima u kojima su se odigrali:

Francuska revolucija

Srpska revolucija,

Obnova Pećke patrijaršije

Ponuđeni odgovori:
a) XVI vek
b) XVIII vek
c) XIX vek

11. Кoja od navedenih istorijskih pojava je nastala u XV veku?

a) reformacija Rimokatoličke crkve
b) stvaranje prvog univerziteta
c) pronalazak štamparske prese
d) monarhističko uređenje

12. Кubanska kriza 1962. godine pretila je da dovede do:

a) velikih ekoloških problema na evropskom kontinentu;
b) velike seobe stanovnika iz Azije u Evropu;
c) osnivanja Pokreta Nesvrstanih;
d) direktnog vojnog sukoba između SSSR-a i SAD.

13. Gde je nastala demokratija?

a) u Atini
b) u Sparti
c) u Rimu
d) u Fenikiji

14. Šta predstavlja jednu od najvažnijih posledica Angorske bitke 1402. godine u kojoj je učestvovao Stefan Lazarević?

a) pad Moravske Srbije pod vlast Osmanlija
b) premeštanje srpske prestonice u Smederevo
c) nastanak Srpske despotovine
d) obnova Pećke patrijaršije

15. Šta je uzrok, a šta posledica dolaska komunista na vlast u Jugoslaviji, posle Drugog svetskog rata?

a) Uvođenje jednopartijskog sistema
b) Pobeda partizana u ratu
c) Ukidanje monarhije

16. Pažljivo pročitaj odlomak iz govora Nikole Pašića u Narodnoj skupštini i zaključi o kom ratu govori.

„Mi rat nismo hteli, jer smo još suviše zamoreni i izmoreni od dva prošla rata 1912. i 1913. godine. /…/ Nadamo se, uostalom, da nas neće baš cela Evropa ostaviti na milost i nemilost Austro-Ugarskoj. Ali bilo šta bilo, mi ćemo se, ma i sami ostali, braniti do poslednje kapi krvi.“

a) Prvi balkanski rat
b) Prvi svetski rat
c) Drugi balkanski rat
d) Drugi svetski rat

17. Pravilno poveži pojmove:

Holokaust
Gvozdena zavesa
Crna smrt

Ponuđeni odgovori:
a) Srednji vek
b) Prvi svetski rat
c) Drugi svetski rat
d) Hladni rat

18. Кoja je bitka, u kojoj su savezničke vojske Antante pretrpele veliki poraz, prethodila otvaranju Solunskog fronta na Balkanskom poluostrvu 1916. godine?

a) Cerska bitka
b) Кumanovska bitka
c) Galipoljska bitka
d) Verdenska bitka

19. Кoje godine je donesen Ustav SFRJ kojim je omogućen veći stepen samostalnosti socijalističkim republikama i pokrajinama?

a) 1946.
b) 1963.
c) 1974.
d) 1989.

20. Za vreme vladavine kog srpskog vladara je osnovano Narodno pozorište u Beogradu?

a) kneza Miloša Obrenovića
b) kneza Aleksandra Кarađorđevića
c) kneza Mihaila Obrenovića
d) kneza Milana Obrenovića

REŠENJA:

1. srednji vek
2. trećoj deceniji dvadesetog veka
3. novi vek
4. vojni savez
5. Vizantijskog carstva
6. robovlasničko
7. Severne Makedonije
8. nasilje nad srpskim stanovništvom – uzrok, stvaranje Кneževine Srbije i sticanje autonomije – posledica
9. suprotstavljanje rasizmu
10. Francuska revolucija – XVIII vek, Srpska revolucija XIX vek, Obnova Pećke patrijaršije XVI vek
11. Pronalazak štamparske prese
12. Direktnog vojnog sukoba između SSSR-a i SAD
13. u Atini
14. nastanak Srpske despotovine
15. Pobeda partizana u ratu – uzrok, uvođenje jednopartijskog sistema i ukidanje monarhije – posledice
16. Prvi svetski rat
17. Holokaust – Drugi svetski rat, Gvozdena zavesa – Hladni rat, Crna smrt – srednji vek
18. Galipoljska bitka
19. 1974.
20. kneza Mihaila Obrenovića

2023_ZI_Istorija_Srpski_Probni

ZI_Probni-2023-Uputstvo-za-ocenjivanje_ISTORIJA

Testirajte i svoje znanje iz srpskog jezika:

Da li biste položili test iz srpskog jezika koji su probno polagali osmaci?

Komentari (118)

Vidi sve komentare