Dveri za referendum o istopolnim zajednicama, Azdejković kaže da je to nemoguće

Vesti 11. feb 202111:43 > 14:496 komentara
Izvor: N1 (arhiva)

Pokret Dveri zatražio je referendum o usvajanju Zakona o istopolnim zajednicama jer smatra da je u pitanju samo prvi korak ka legalizaciji homoseksualnih brakova i, u drugom koraku, usvajanju dece. Predsednik Gej lezbejskog info centra Predrag Azdejković podsetio je Dveri da referendum po tom pitanju prema Ustavu Srbije nije moguć.

„Ovaj zakon znači da treba da prihvatimo novi sistem vrednosti koji nije imanentan srpskom tradicionalnom društvu koje počiva na prirodnoj porodici kao bračnoj zajednici muškarca i žene. Cilj zakona je da se smanji značaj tradicionalnih porodičnih vrednosti, da se promeni ustavna definicija braka i porodice, da se pošalje poruka kako porodica nije bitna, da brak nije bitan, iz čega proizlazi da rađanje dece nije bitno, da je to zastarelo, a da je moderno nešto sasvim drugo što predstavlja ideologija homoseksualizma“, smatraju Dveri.

Ta stranka je dodala da se tu ne radi o pitanju bilo čijih ugroženih prava već o promociji političke ideologije homoseksualizma.

„Ovaj zakon predstavlja probni balon za nešto što sledi iza toga, a to je zahtev za legalizacijom usvajanja dece od strane istopolnih partnera, što direktno ugrožava pravo deteta na rast i razvoj u prirodnoj porodici. Usvajanjem ovog zakona se uništava osnovna moralna vrednost porodice i društva“, dodaju Dveri.

Azdejković: Ustavom nije moguć referendum po tom pitanju

Predsednik Gej lezbejskog info centra Predrag Azdejković podsetio je pokret Dveri da raspisivanje referenduma po tom pitanju prema Ustavu Srbije nije pravno moguće.

Azdejković je u pisanoj izjavi naveo da bi u pokretu Dveri naišli na član 108 Ustava Srbije da su ga čitali.

„Predmet referenduma ne mogu biti obaveze koje proizlaze iz međunarodnih ugovora, zakoni koji se odnose na ljudska i manjinska prava i slobode, poreski i drugi finansijski zakoni, budžet i završni račun, uvođenje vanrednog stanja i amnestija, kao ni pitanja koja se tiču izbornih nadležnosti Narodne skupštine“, citirao je Azdejković Ustav Srbije.

„Kao što kaže Ustav, predmet referenduma ne mogu biti zakoni koji se odnose na ljudska i manjinska prava, samim tim ni o Zakonu o istopolnim zajednicama“, dodao je on.

Azdejković je pozvao Dveri da se ubuduće bolje informišu i konsultuju pravnike, „pre nego što krenu u pisanje saopštenja i pokazuju svoju nespremnost da se ozbiljno bave politikom u ovoj zemlji“.

Komentari

Vaš komentar