EU je korak bliže zaštiti novinara od SLAPP tužbi

Vesti 30. nov 202311:28 0 komentara
Shutterstock/ wellphoto

Evropski Savet i Evrospki Parlament postigli su privremeni dogovor o zakonu na nivou EU koji bi zaštitio novinare i zaštitnike ljudskih prava od podnošenja neosnovanih tužbi i zloupotrebe sudskih postupaka.

Pojedinci koji su meta SLAPP tužbi moći če da traže od suda da odbaciti tužbu u ranoj fazi, a ukoliko se ona smatra “očigledno neosnovanom”, sudija je može odbaciti u najranijoj fazi postupka, u ubrzanom roku. Na raspolaganju im je i zahtev da posnosilac tužbe pokrije sve sudske troškove, uključujući i troškove pravnog zastupanja tuženog, kao i druge vrste pravnih lekova. Pored toga, sudija može odlučiti i da strana koja je pokrenula SLAPP tužbu može biti podvrgnuta kazni ili drugim jednako efikasnim merama.

„Naše demokratije su u opasnosti kada bogati i moćni mogu da ućutkaju kritičare na sudu samo zato što govore o pitanjima od javnog interesa. Ovim novim zakonom EU brani novinare i branitelje ljudskih prava od neosnovanih i uvredljivih sudskih slučajeva,” rekao je tim povodom Ministar pravde Španije Feliks Bolanjos. (Félix Bolaños).

Zakon o zaštititi od SLAPP tužbi predviđa i postupanje u prekograničnim slučajevima

“Ako osoba koja živi u EU bude meta SLAPP tužbe u trećoj zemlji, države članice EU moraju odbiti prihvatanje i izvršenje takve presude treće zemlje, ukoliko bi se ona smatrala očigledno neosnovanom ili predstavljala zloupotrebu u toj državi članici,” navodi Evropski savet u saopštenju.

Dogovor Saveta i Parlamenta je jedan od poslednjih koraka ka usvajanju zakona protiv SLAPP tužbi na nivou EU. Preopstale je da predstavnici država članica u okviru EU Saveta (COREPER) usvoje predlog teksta i proslede ga u Evropski Paralament i Evropski savet na konačno usvajanje.

Šta su SLAPP tužbe?

SLAPP tužbe obično podnose moćni pojedinci, lobističke grupe, korporacije ili državni organi, a njihova svrha je da cenzurišu, zastraše i ućutkaju kritičare, opterećujući ih troškovima pravne odbrane, sve dok ne odustanu od kritike ili protivljenja.

Tipične mete su novinari i branitelji ljudskih prava, ali targetirane mogu biti i druge osobe uključene u javni rad i život, kao što su istraživači ili akademici.

Kako je naveo Evropski savet, broj strateških tužbi protiv učešća javnosti (SLAPP) je u porastu, što je dokumentovano u brojnim izveštajima o vladavini prava, ocenama Evropske komisije koje ispituju razvoj vladavine prava u državama članicama EU i analizama Saveta Evrope.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi ko će ostaviti komentar!