Građani Kragujevca koji su tužili stambeno preduzeće žalili se ombudsmanu

Vesti 31. mar 202108:05 komentara
Kragujevac opšte
Izvor: N1

Kragujevačkom ombudsmanu javio se veliki broj građana koji vode sudske postupke protiv Javno stambenog preduzeća "Kragujevac" (JSP) za povraćaj nezakonito naplaćivane "naknade za vođenje matične evidencije".

Ombudsman Vesna Stojadinović je saopštila da su gradjani „zabrinuti i uznemireni“ zbog mogućih finansijskih posledica njihovih sudskih postupaka, pošto je Građansko odeljenje Vrhovnog kasacionog suda prošle sedmice utvrdilo „pravno shvatanje“ sudske zaštite.

Po tom tumačenju, korisnicima usluga koji su tužili, a tužbeni zahtev im je priznalo JSP i spor je time uspešno okončan, ne pripada pravo na nadoknadu troškova sudskog postupka.

Obrazloženje je bilo da je JSP predupredio potrebu za vođenjem sudskog spora time što je uputio javni poziv korisnicima da sa njim zaključe sporazum o povraćaju nezakonito naplaćivanog naknade.

„Pravna shvatanja odeljenja Vrhovnog kasacionog suda obavezuju samo sudije Vrhovnog kasacionog suda, odnosno odeljenja Vrhovnog kasacionog suda koje ga je usvojilo“, smatra ombudsman Vesna Stojadinović.

Ona je navela da Zakon o sudijama propisuje da je sudija nezavisan u postupanju i donošenju odluka, u zastupanju svog shvatanja, uvrđivanju činjenica i primeni prava.

Osnovnom sudu u Kragujevcu podneto je 5.308 tužbi korisnika usluga Sistema objedinjene naplate (SON) za povraćaj neosnovano naplaćivane „naknade za vođenje matične evidencije“.

Lokalni ombudsman je navela da građani – korisnici usluga smatraju da se „pravnim shvatanjem“ Vrhovnog kasacionog suda „pogoduje“ JSP-u Kragujevac i postavljaju niz pitanja.

Pitaju da li je šteta trećim licima prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom, ili je JSP postupalo kako je trebalo.

Pitaju i da li će JSP Kragujevac pokrenuti pitanje „regresne odgovornosti“ svojih zaposlenih ili svojih organa, kao i da li proizilazi da je tom preduzeću „jeftinije da odmah prizna tužbeni zahtev po osnovu naknade štete i pri tom ostvari pravo i na troškove postupka na teret korisnika usluga, koji su višestruko veći od same naknade štete“, navela je ombudsman.

Pitanje je takođe da li korisnici usluga čije je potraživanje nesporno, u ostvarivanju i zaštiti svojih prava imaju pravo izbora ili su dužni da se odazovu javnom pozivu JSP-a za zaključenje ponuđenog sporazuma.

„Dakle, korisnici usluga su, kao oštećeni, primorani da prihvate vansudsko poravnanje sa JSP Kragujevac kao štetnikom, i to pod uslovima koje je odredio JSP“, navela je ombudsman.

Lokalni ombudsman smatra da odgovore na pitanja korisnika usluga kao tužilaca, može da da samo sud, odnosno sudeći sudija u svakom konkretnom predmetu koji se vodi pred Osnovnim sudom u Kragujevcu.

JSP Kragujevac je šest godina korisnicima komunalnih usluga nezakonito naplaćivalo „vođenje matične evidencije“, ali im novac dat za to, vraća za samo tri godine.

Radi se o vraćanju iznosa od po svega 1.764 dinara za tri godine, pošto je Javno stambeno preduzeće Kragujevac priznalo da je građanima šest godina nezakonito fakturisalo po 49 dinara mesečno „nadoknade za vođenje matične evidencije“ što je obuhvatalo usluge među kojima su provizija na naplatnim mestima, izdavanje potvrda i kartica.