Pratite zagađenje vazduha na portalu N1: Naše brojke su drugačije od drugih

Vesti 26. mar 202306:37 24 komentara
N1

Koliko je čist, a koliko opasan vazduh koji dišemo je gotovo svakodnevno pitanje u Srbiji.

Pošto je zagađenje vazduha jedan od velikih problema po zdravlje građana Srbije, ali i Evrope u celini, portal N1 vam omogućava da svakodnevno pratite indeks kvaliteta vazduha u svom mestu, ali i da ga uporedite sa drugim mestima u Srbiji.

Svi posetioci portala N1 sada imaju potpuni uvid u nivo zagađenja vazduha u Srbiji na dnevnom nivou, a prema vrednostima izmerenim na oko 450 mernih stanica postavljenih u 93 opštine širom Srbije.

Zašto su naše brojke drugačije od drugih?

Prikaz zagađenja vazduha na N1 koristi metodologiju EU Indeksa kvaliteta vazduha za rangiranje koncentracija zagađujućih materija (PM u poslednja 24h, SO2, NO2, O3 u poslednjem satu) u „opisne“ kategorije uz brojčanu vrednost izračunatu na osnovu metodologije primenjene kod numeričke kvantifikacije u okviru američkog US AQI.

Dakle, Evropska agencija za životnu sredinu, čiju metodologiju je N1 odlučio da koristi, za rangiranje koristi strože kriterijume nego Amerika, te se može očekivati da za istu koncentraciju pojedine zagađujuće materije kvalitet vazduh bude ocenjen „lošijom“ ocenom, odnosno većim brojevima.

Ovo je u potpunom skladu sa EU propisima u ovoj oblasti, time i domaćom zakonskom regulativom koje eksplicitno definišu granične vrednosti za pojedine zagađujuće materije na satnom (SO2, NO2 i O3) i dnevnom nivou (PM2.5 i PM10).

Tako se, prema EU indeksu kvaliteta vazduha vrednovanje i rangiranje kvaliteta vazduha vrši svrstavanjem u jednu od šest kategorija: Dobar, Prihvatljiv, Srednji, Loš, Veoma loš i Izuzetno loš od kojih svaka vrednost ima svoju boju.

Inače, preporuke Svetske zdravstvene organizacije izdate septembra 2021. su „dramatično“ oštrije od svih ovih „rangiranja“ tj. indeksa i EU komisija je prethodnog meseca imala radne sastanke radi usaglašavanja odnosno daljeg pooštravanja svih kriterijuma.

Kako bi korisnici imali što precizniju informaciju osim boja predstavljen je stepen zagađenosti PM 2.5 česticama u poslednjih sat vremena koje su glavni uzrok zagađenja. Iako ne postoji zakonom definisana granična vrednost, prema Evropskoj agenciji za životnu sredinu (EEA) vazduh se smatra prekomerno zagađenim za časovne koncentracije iznad 40 µg/m3.

Podsećamo na procene po kojima u Srbiji od posledica prekomernog zagađenja vazduha godišnje prerano premine više 10.000 ljudi. Po tome je Srbija među vodećim zemljama na svet, a prekomerno zagađenje u gradovima Srbije je čak i do 160 dana godišnje.

Sve podatke preuzima i obrađuje sistem xEco – Ekstremna ekologija za potrebe aplikacije xEco Vazduh, koja u realnom vremenu, u formi mape i različitih rang-lista, daje prikaz kvaliteta vazduha na teritoriji Srbije primenom Evropskog indeksa kvaliteta vazduha, ali i poređenjem izmerenih koncentracija sa definisanim graničnim vrednostima za pojedine polutante, te u odnosu na granične vrednosti koje je preporučila Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Komentari (24)

Vidi sve komentare