Istraživanje Saveta za štampu: Da li su mediji spremni za interne etičke kodekse

Vesti 28. jan 202213:44 0 komentara
N1/arhiva

Savet za štampu izneo je podatke istraživanja da polovina ispitanih smatra da medij u kome rade ima kapaciteta da sam izradi interni etički kodeks, ali bi veliki deo medija prihvatilo podršku i pomoć za izradu tog akta.

Istraživanje na temu „Da li su mediji spremni za interne etičke kodekse“ pokazalo je da više od 83 odsto ispitanih medija nema program obuke za etično postupanje novinara i urednika, ali bi 80 odsto njih prihvatilo pomoć u izradi takvog programa.

Više od polovine ispitanih odgovorilo je pozitivno na pitanje da li medij u kom rade ima kapaciteta da sam izradi interni etički kodeks, a 87,5 odsto njih bi prihvatilo pomoć za izradu tog akta.

„Obuku kao vrstu potrebne podrške navodi najveći broj medija – 63,6 odsto. Istovremeno, zainteresovani su i za ekspertsku podršku i razgovore sa drugim medijima u cilju razmene iskustava i pomoći u vezi sa izradom internog etičkog kodeksa“, navodi se u rezultatima istraživanja.

Trećina medija, prema rezultatima, nema dokument sa smernicama za podršku zaposlenima koji su pretrpeli neki oblik uznemiravanja, pretnji ili napada, a manje od trećine ima takav dokument, sa smernicama za podršku.

Na pitanje postoje li u mediju u kom rade pravila i procedure koje zaposlene štite od diskriminacije na radnom mestu, 75 odsto ispitanika je odgovorilo da ima, dok je na pitanje da li postoje pravila zaštite na radu, koja uključuju i zaštitu na radu u neprijateljskom okruženju (izveštavanje sa nasilnih ;protesta ili tokom ratnih dejstava) 70,8 odsto odgovorilo da nema.

Predsednik Upravnog odbora Saveta za štampu Stevan Ristić saopštio je na video konferenciji da je upitnik poslat na 85 adresa medija, a da je njih 28 poslalo svoje odgovore.

Rezultati su pokazali da u 62,3 odsto slučajeva poslovne odluke najčešće donosi direktor, dok vlasnik odluke donosi u 16,7 odsto slučajeva, a kod 58,3 odsto je za uređivanje i sadržaj odgovaran glavni urednik.

Kako je dodao, u slučaju 25 odsto ispitanih medija urednički kolegijum je odgovoran za kreiranje programa i sadržaja. Ristić je kazao da je 95,8 odsto ispitanih navodi da se vodi Kodeksom novinara Srbije, a da svi ispitanici smatraju da je poštovanje Kodeksa važno.