Kako izgledaju važeći, a kako nevažeći listići?

Izbori 2023 17. dec 202306:49 1 komentar
N1

Jedno od češćih dilema među glasačima jeste ona, šta je važeći, a šta nevažeći glasački listić, kako se sve može pravilno zaokružiti kandidati ili partije, šta učiniti ako se napravi greška….

Postoji više načina da pravilno ispuni glasački listić što je precizirano Priručnikom o radu biračkih odbora Republičke izborne komisije.

Pred biračima je više mogućnosti, a važeći glasački listić je onaj koji je popunjen tako da se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao.

N1

Glasčki listić je važeči kada:

– je zaokružen jedan redni broj ispred naziva izborne liste ili kandidata

– je birač zaokružio ili podvukao ime i prezime samo jednog kandidata

– je birač zaokružio ili podvukao naziv ili deo naziva samo jedne izborne liste

– je birač zaokružio ili podvukao i redni broj ispred naziva izborne liste i naziv te izborne liste i ime i prezime prvog kandidata na toj izbornoj listi

– je birač zaokružio ili podvukao ime jednog nosioca izborne liste

– je birač zaokružio ili podvukao i ime jednog nosioca izborne liste i ime i prezime prvog kandidata na toj izbornoj listi

– je birač na listiću precrtao jedan ili više rednih brojeva odnosno jedan ili više naziva izbornih lista, a zaokružio redni broj ispred imena i prezimena kandidata ili liste

Glasački listić je važeći, ako su uz sve navedene varijante na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke.

Povezane vesti

Nevažeći glasački listić je nepopunjeni glasački listić, kao i listić koji je popunjen tako da se ne može jasno i nedvosmisleno utvrditi za koga je birač glasao.

To su sledeći slučajevi:

– kada listić nije popunjen

– kada su zaokruženi brojevi dve i više izbornih lista

– kada je birač jednu listu zaokružio, a drugu npr. podvukao, jer nije moguće da se prepozna izborna volja birača

– svaki drugi način kada se ne može pouzdano utvrditi za koju izbornu listu je glasač glasao.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare