Meštanima Dragova stigla opomena pred tužbu zbog blokade geoloških istraživanja

Vesti 29. jun 202220:20 komentara
N1/Milan Nikić

Meštanima sela Dragovo kod Rekovca stigla je opomena pred utuženje, koju je podnelo privredno društvo "Balkan Istraživanja d.o.o. Beograd – Novi Beograd".

Advokat ovog privrednog društva je naveo da im se obraćaju povodom, kako su rekli, „štete koja je nastala prema ’Balkan Istraživanja d.o.o. Beograd – Novi Beograd’“.

Pročitajte još

„Naime, Balkan Istraživanja d.o.o. Beograd – Novi Beograd je nosilac odobrenja za geološka istraživanja litijuma, bora i pratećih metaličnih mineralnih sirovina na području Rekovca, istražni prostor broj 2224, odobrenih rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike, što je javni podatak koji možete proveriti uvidom u katastar istražnih polja, koji vodi nadležno Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije“, navodi se u opomeni.

Dodaju da je, u okviru obaveza koje je „Balkan Istraživanja d.o.o. Beograd – Novi Beograd“ preuzeo po projektu primenjenih geoloških istraživanja, osim uzimanja uzoraka zemljišta za analizu, i istražno bušenje na lokacijama tačno predviđenim projektom istraživanja.

„U tu svrhu, ‘Balkan Istraživanja d.o.o. Beograd – Novi Beograd’ je angažovao privredna društva koja poseduju ljudstvo i opremu za izvršenje geoloških istražnih bušenja. Kao što vam je poznato, ‘Balkan Istraživanja d.o.o. Beograd – Novi Beograd’ i privredna društva, koja su u svojstvu izvođača radova angažovana na radovima bušenja, su bila sprečena da ista izvrše, jer ste ih Vi fizički, blokadom javnog puta i upućivanjem pretnji da ćete napasti život i telo, sprečili u tome, čime je po privredno društvo nastala šteta u visini iznosa ugovorenih penala zbog zastoja u obavljanju ugovorenih radova. Ukupan iznos štete koji je nastao po ‘Balkan Istraživanja d.o.o. Beograd – Novi Beograd’ na današnji dan iznosi 140.000 evra“, ističe se.

Oni traže da taj dug u celosti bude izmiren u roku od petnaest dana od dana prijema opomene pred utuženje, a u suprotnom kažu da će biti primorani da potraživanje naplate sudskim putem, čime će, kako su dodali, „nepotrebno prouzrokovati sudske troškove koji će pasti na Vaš teret“.

„Takođe, nakon što Balkan Istraživanja d.o.o. Beograd – Novi Beograd završi postupak finansijske revizije koji se vodi u Australiji i Srbiji, obratićemo Vam se sa novim zahtevom za nadoknadu štete, iskazanoj u padu vrednosti naših akcija kotiranih na ASX berzi i Sidneju, Australija, a taj pad vrednosti akcija je u direktnoj uzročno posledičnoj vezi sa Vašim delovanjem“, zaključeno je u opomeni pred utuženje, koju je potpisao advokat Radivoje Vučićević.