Mihajlović: Od početka godine ubijeno 20 žena u porodičnom i partnerskom nasilju

Vesti 05. avg 202212:30 > 13:50 3 komentara
Shutterstock

Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da je od početka godine 20 žena ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju i da je neophodna jača koordinacija nadležnih institucija, kao i uspostavljanje jedinstvenog registra nasilnika.

“Država je donela sve važne zakone, strategije i akcione planove u ovoj oblasti i žene su danas ohrabrenije da nasilnike prijave. Nasilje nad ženama je ogroman društveni problem, od početka godine ubijeno je 20 žena, više od 350 njih u poslednih 12 godina, to su strašni podaci“, navela je Mihajlović.

Kako je saopšteno iz njenog kabineta, ona je istakla da ono što je neophodno jeste jača koordinacija, da se utvrdi da li je bilo propusta u radu, ali i više rada u prevenciji nasilja.

„I to je odgovornost svih nas – države i društva u celini. Podsećam, Koordinacino telo je tražilo i hitno formiranje jedinstvenog registra nasilnika koji bi sadržao sve podatke o učiniocu svih oblika nasilja prema ženama, kako bi se efikasnije pratila primena zakonskog i strateškog okvira”, izjavila je ona.

Mihajlovićeva je pozdravila i inicijativu ministarke pravde Maje Popović i poverenice za ravnopravnost Brankice Janković da se izmeni Zakon o krivičnim sankcijama.

“Važno je da se propiše obaveza nadležnih organa da, po službenoj dužnosti, u slučajevima rodno zasnovanog i porodičnog nasilja, obaveste žrtvu o puštanju iz zatvora, kao i inicijativa ka boljoj koordinaciji i radu nadležnih institucija i ustanova radi sprečavanja nasilja u porodici i zaštite od nasilja u porodici. Mi smo inicirali i izmene Krivičnog zakonika i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, po kojima rani i dečji brakovi moraju da se tretiraju kao oblik trgovine ljudima i nasilja u porodici. Sve dok ijedna žena trpi nasilje ili je žrtva porodičnog i partnerskog nasilja, naš posao nije završen”, istakla je Mihajlović.