Naloženo uklanjanje septičke jame nadomak valjevskog vodoizvorišta

Vesti 13. maj 202213:47 komentar
Milena Kuzmanović

Gradska inspekcija u Valjevu je naložila vlasniku bespravno podignutog objekta u zaštićenoj zoni reke Gradac da ukloni nedavno postavljenu septičku jamu i objekat vrati u pređašnje stanje. Inspekcija je tražila da joj se dostavi termin obavljanja ovih radova kako bi I predstavnici inspekcije prisustvovali.

Vlasnik objekta uputio je zahtev Ekološkom društvu Gradac, koji će biti prosleđen Zavodu za zaštitu prirode Srbije, u kome se traži mišljenje pod kojim uslovima bi započeti objekat mogao da se privede nameni, a da eko sistem ne bude ugrožen.

Povezane vesti

Milica Sredojević, predsednica Ekološkog društva Gradac potvrdila je za N1 da su nakon prijava i pisanja medija, komunalna policija i gradska inspekcija odreagovali, svako u domenu svojih nadležnosti, i naložili vlasniku nedovršenog objekta u zaštićenoj zoni reke Gradac da ukloni nedavno postavljenu septičku jamu.

“Ovo se ranije nije dešavalo, bar od kako sam ja na čelu Ekološkog društva da policija i inspekcija ovako brzo reaguju. Mislim da su tome doprineli i mediji koji su skrenuli pažnju na ovaj problem. Vlasnik će u naznačenom roku morati da ukloni septičku jamu”, rekla je Sredojević i potvrdila da su od vlasnika ovog nelegalno podignutog objekta dobili zahtev za mišljenje pod kojim uslovima ovaj objekat može da se privede nameni, a da se ne ugrozi životna sredina.

Sredojević je izjavila da Ekološko društvo Gradac nije nadležno da daje takva mišljenja, ali da će zahtev proslediti Zavodu za zaštitu prirode Srbije.

Da podsetimo, za vreme uskršnjih praznika članovi EKOD “Gradac” uočili su da je kod nedovršenog i nelegalno podignutog objekta u zaštićenoj zoni reke nedaleko od vodozahvata “Ploče” postavljena septečka jama i o tome obavestili nadležne službe i medije.

Milena Kuzmanović

Inspekcija grada Valjeva još 2003. godine donela je rešenje o rušenju ovog bespravno podignutog objekta.